Simpozionul internaţional interdisciplinar studenţesc „Iubirea în filosofie, religie şi ştiinţă”

simpozion-iubirea-in-filosofie-religie-stiinta   În zilele de 15-16 mai 2014, în sala Ferdinand din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se desfăşoară colocviul naţional interdisciplinar studenţesc pe tema Iubirea în filosofie, religie şi ştiinţă. Valenţe, actualitate, perspective, aflat la ediţia I, organizat de Acţiunea universitară pentru studii interdisciplinare Conexiuni, Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor de Filosofie Iaşi (ASAFFI) şi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

   Acest colocviu își propune să construiască un dialog interdisciplinar în jurul temei iubirii și a corelativelor ei din spațiul filosofic, religios și științific. Tema, expresie a unei relații aparte și profund personale față de cineva sau ceva, reușește să înglobeze un aparat conceptual riguros și un orizont tematic diversificat, având capacitatea de a surprinde adecvat spații de cercetare prezente în domeniile amintite, începând cu facerea lumii și până în sec. al XXI-lea. Totodată, abordarea interdisciplinară adusă în acest cadru studențesc va permite tuturor să pătrundă în problemele nodale aflate în chestiune, precum teme ca iubirea de frumos și fericire la Platon și Aristotel (în Banchetul șiEtica nicomahică), dragostea la Apostolul Ioan și Apostolul Pavel (I Ioan 4 și I Corinteni cap. 13) și studiile care s-au făcut asupra acestui simțământ intern numit iubire în domenii precum: fizica, biologia, bio-fizica, chimia, bio-chimia, matematica, psihologia, psiho-neurologia, geografia etc. Pe lângă aceste legături inerente problematicii iubirii, se mai pot aduce in discuție și problemele ridicate de psihologie, istorie, antropologie, semiotică, lingvistică, biologie, chimie, sociologie, economie, marketing, spațiul virtual etc. Acestea ar fi doar câteva dintre notele distinctive care trasează profilul teoretic al temei propuse și angajarea pe care o presupune aceasta în spațiul studențesc. De aceea, venim cu invitația către toți studenții, masteranzii și doctoranzii de la toate facultățile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și către centrele universitare ca București, Cluj și Timișoara pentru a întruni tema iubirii și a construi noi legături academice.

   Cei care doresc să participe sunt rugați să trimită până la data de 20 aprilie 2014 un rezumat de aproximativ 300 de cuvinte la adresele de email:  corneliu.robert89@yahoo.com și codrin.maxim20@gmail.com cu mențiunea la subiect: „Colocviu național interdisciplinar”. Până la data de 24 aprilie 2014  vor fi notificați cei care au fost selectați pentru susținerea lucrărilor în cadrul colocviului, programul final al colocviului urmând să fie anunțat pe 4 mai 2014.

   Organizatori: Corneliu–Robert Sîrghea, Eugenia Zaițev, Codrin Maxim  și Alex Moglan.

Apel la contribuții!

Lasă un răspuns