Ziua socială pentru studenți ediția 2017

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi prin Oficiul pentru Pastoraţie Universitară, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Seminarul „Sfântul Iosif” şi Asociaţia Studenţilor Catolici Iaşi au organizat în ziua de 25 februarie 2017, în Aula Magna a seminarului, workshop-ul Ziua Socială pentru Studenți cu tema „Politica între ideal și real. O abordare în lumina doctrinei sociale a Bisericii”. La acest eveniment social-formativ au luat parte studenții ieșeni, seminariștii și un grup de tineri din Chișinău. Moderatorul acestei întâlniri formative a fost părintele Fabian Doboș.

Programul acestei zile sociale pentru studenți a cuprins atât activități în plen, cât și lucru pe ateliere de specialitate, astfel încât fiecare participant a avut posibilitatea să asculte conferințele, după care, înțelegându-le mesajul, să îl aplice în diferite situații. Biserica nu face politică, însă credinciosul laic este chemat să fie o voce activă în lume, să poarte Evanghelia cu râvnă, mai ales acolo unde mesajul creștin al mântuirii nu poate ajunge decât prin laici.

Intitulată „Sunt eu păzitorul fratelui meu?”, conferința părintelui Alois Bulai a avut ca punct de plecare misterul omul și al responsabilității sale în lume, așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură. Prezentând câteva figuri biblice cheie, părintele Alois a arătat importanța dimensiunii responsabile a omului. Purtând în sine suflarea dumnezeiască, omul trebuie să se comporte în lume ca imagine a lui Dumnezeu, să fie un rege al creației plăcut inimii Domnului.

A supune și a stăpâni nu înseamnă a conduce fără a ține cont de nimic, ci a îndruma cu responsabilitate. Prof. univ. dr. George Poede în conferința „Politica – o vocație și o profesie” a subliniat că nu trebuie să fie pierdută speranța în politică, în ciuda contextului dificil în care trăim. Politica nu este străină de valorile creștine, ci le promovează în vederea bunăstării omului; totuși, în momentul în care există o formare cultural-politică precară, atunci intervin actele de corupție și disensiunile care îndepărtează omul de vocația sa de a conduce, având respect față de fiecare om.

Mijlocul zilei a fost marcat de celebrarea sfintei Euharistii în capela seminarului, prezidată de PS Aurel Percă. În omilia Excelenței sale, PS Aurel Percă a indicat că înaintea lui Dumnezeu, omul trebuie să renunțe la autosuficiență și să se prezinte asemenea copilului, în simplitate și plin de încredere, astfel încât să se comporte în mod autentic ca imago Dei și să contribuie la edificarea societății.

Ultima conferință a zilei, prezentată de lect.univ.dr.pr Lucian Farcaș, a avut drept titlu „Despărțiri riscante: omul separat de Dumnezeu și politica de moralitate”. Politica este un act de slujire a lui Dumnezeu și a oamenilor, însă pe cât de măreață este această slujire, pe atât este de fragilă, mai ales atunci când omul se pretinde a fi un dumnezeu. Istoria este martoră a crimelor care au fost făcute în numele ideologiei, acte care au transformat omul dintr-un sanctuar al lui Dumnezeu, într-un „tomberon” al răului.

În următoarea etapă a programului, studenții au fost repartizați în ateliere de lucru, unde au fost dezbătute imaginea politicianului, statutul cetățeanului și rolul mijloacelor de comunicare în lumea politică. După discuțiile din grupuri, participanții au revenit în plen pentru a prezenta înaintea auditoriului viziunea lor despre politică și soluțiile pe care le consideră oportune pentru problemele sistemului politic.

Ziua socială pentru studenți s-a încheiat cu un recital de orgă susținut de doamna Regina Nadkrenicinâi din Chișinău.

Politica este asemenea unui drum cu multe curbe, sinuoase, chiar periculoase, de aceea pentru ca omul să nu se rătăcească are nevoie de semne care să-l conducă spre împlinirea sa. Acest semn este Biserica, pe care Cristos a voit-o drept lumină a neamurilor, astfel încât persoana umană să nu fie marginalizată sau abandonată de politică, dar să constituie punctul de plecare și de sosire al acesteia.

Michail Iulian Echert

Lasă un răspuns