Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

Misiune

Programul de studii universitare de master „Teologie romano-catolică practică și misionară” funcţionează în cadrul Departamentului de Teologie Romano-Catolică (Facultatea de Teologie Romano-Catolică) și a fost înființat în anul 2016. Activităţile didactice şi de cercetare sunt desfăşurate de personalul didactic din cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică.

Programul de master „Teologie romano-catolică practică și misionară” formează preoţi pentru cultul romano-catolic, profesori de religie pentru învăţământul secundar şi superior, cercetători, experți în probleme ale minorităților religioase, precum şi funcționari pentru diferitele instituţii social-caritative ale Bisericii Romano-Catolice, precum şi alte instituţii cu acest profil.

Instruirea şi formarea studenţilor pentru serviciul pastoral, didactic și social necesită cunoştinţe teologice specifice, începând de la învăţătura Bibliei, filozofia creştină şi doctrinele dogmatice şi morale până la istoria Bisericii şi muzica religioasă. Implică de asemenea:

 • – pregătirea profundă privind mesajul catehetic, metodologia transmiterii cunoştinţelor teologice,
 • –cunoaşterea bazelor sociologiei, antropologiei şi a asistenţei sociale,
 • – înţelegerea fenomenului socio-cultural, precum şi mecanismele acestora,
 • – cunoaşterea noţiunilor fundamentale din antropologie, sociologie, psihologie,
 • – analizarea, prezentarea sistemului caritativ,
 • – însuşirea abilităţilor de ajutorare, cunoaşterea filozofiei diaconice,
 • – cunoaşterea bazelor psihologice ale credinţelor religioase, a consecinţelor practicii religioase asupra bunăstării spirituale,
 • – cunoaşterea conflictelor psihologice legate de religie,
 • – cunoaşterea motivaţiilor conflictelor religioase.

Programul de studii „Teologie romano-catolică practică și misionară” vizează desăvârşirea cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru exercitarea unui serviciu pastoral autentic şi eficace în instituțiile bisericești sau laice în care vor lucra. Absolvenţii acestui program de studii de master pot îndeplini o misiune pastorală, dar şi una cultural-formativă. În paralel cu slujirea pastorală, ei vor promova respectul pentru persoana şi societatea umană, preţuirea valorilor umane, a solidarităţii şi a cooperării, spiritualitatea creştină, spiritul ecumenic şi dialogul interreligios.

După obţinerea titlului de masterat în domeniul Teologie, absolvenții vor avea posibilitatea de a se înscrie şi la un program de doctorat în teologie.

 

Competențe

Competenţe profesionale

 1. Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor fundamentale ale teologiei, precum şi a metodelor şi mijloacelor necesare în activitatea pastorală a Bisericii Catolice.
 2. Capacitatea de a folosi conceptele şi posibilităţile materiale pentru a le aplica într-o manieră şi scop pozitiv realităţilor prezente în Biserică şi societate.
 3. Abilitatea de a înţelege, interpreta şi aplica Teologia în societatea şi cultura contemporană.
 4. Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu oamenii pentru a-i ajuta în drumul împlinirii lor spirituale şi umane.
 5. Capacitatea de cercetare științifică și de documentare în domeniu.

Competenţe transversale

 1. Aplicarea strategiilor de activitate pastorală eficientă şi responsabilă pe baza principiilor, normelor şi valorilor religioase şi civile.
 2. Aplicarea principiilor şi tehnicilor de activitate în colaborare interdisciplinară.
 3. Formularea unor strategii de îmbunătăţire a pregătirii profesionale şi de actualizare a învăţăturii Bisericii în domeniul pastoral.

Professional Outcomes

 1. To get familiar with, to understand and use basic concepts on Theology, as well as of the necessary methods and means required by the pastoral activity of the Catholic Church.
 2. To be able to use concepts and material possibilities and positively apply them to current realities of the Church and society.
 3. To be able to understand, interpret and apply Theology to contemporary society and culture.
 4. Develop communication skills on people while helping them on their spiritual and human fulfilment.
 5. To be able to do scientific research and documentation work on theology.

Cross-curricular Competencies

 1. Apply effective and responsible strategies of pastoral activities based on religious and civil principles, norms and values.
 2. Apply pastoral principles and techniques to interdisciplinary collaboration.
 3. Enounce new strategies of professional development while updating pastoral teachings of the Church.

Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu
Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică

Lasă un răspuns