Teologie Romano-Catolică Pastorală

Misiune

Programul de studii universitare de licență „Teologie romano-catolică pastorală” funcţionează în cadrul Departamentului de Teologie Romano-Catolică (Facultatea de Teologie Romano-Catolică) și a fost înființat în anul 2009. Activităţile didactice şi de cercetare sunt desfăşurate de personalul didactic din cadrul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică.

Programul de licență „Teologie romano-catolică pastorală” pregătește preoți pentru cultul romano-catolic, profesori pentru învățământul religios primar și secundar, experţi în probleme ale minorităților religioase, asistenți de cercetare, cercetători, funcționari publici.

Misiunea programului de studii este în concordanță cu misiunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, așa cum este specificat în Carta Universității (https://www.uaic.ro/despre-uaic/viziune/ . În concordanţă cu politicile educaţionale ale Universităţii (2020-2024) orientate pe trei dimensiuni intercorelate, prin intermediul prezentului program de studii se urmăreşte:

 • a)  educarea pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi Binelui;
 • b) Intensificarea cercetării educaţionale universitare;
 • c) Oferirea de servicii educaţionale către comunitate.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică, programul de studii acoperă componentele fundamentale ale politicii cercetării la nivel de universitate:

 • (1) cercetarea fundamentală şi aplicativă;
 • (2) dezvoltarea (generarea de produse şi servicii prototip inovative);
 • (3) inovarea (implementarea în mediul socio-religios a serviciilor şi produselor inovative).

De asemenea, misiunea programului de studii concordă și cu misiunea facultăţii (în ansamblu o misiune didactică și de cercetare; https://www.ftrc.uaic.ro/misiunea-facultatii/ și vizează formarea ştiinţifică şi teologică a studenţilor care, la terminarea studiilor, vor putea lucra în principal ca preoţi sau profesori de religie.

Facultatea asigură, prin programele sale, formarea continuă şi însuşirea celor mai recente informaţii de specialitate pe plan naţional şi internaţional. Prin ceea ce se întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice se urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi oferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale.

Misiunea Facultății și a programului de studii s-ar putea exprima în patru principii cheie:

 • asigură crearea de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare;
 • asigură formarea studenţilor şi a cercetătorilor, cetăţeni activi şi responsabili, promovând învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe valori prin formare iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul de valori universale;
 • asigură un cadru de interferenţe multiculturale şi interconfesionale şi realizează pregătirea studenților și a cadrelor didactice în condiţii de egalitate;
 • contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural, politic, printr-o implicare în acord cu nevoile comunităţii.

După obţinerea titlului de licență în domeniul Teologie, absolvenții vor avea posibilitatea de a se înscrie şi la un program de master în teologie.

 

Competențe

Competenţe profesionale

 1. Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor fundamentale ale teologiei, precum şi a metodelor şi mijloacelor necesare în activitatea pastorală a Bisericii Catolice.
 2. Capacitatea de a folosi conceptele şi posibilităţile materiale pentru a le aplica într-o manieră şi scop pozitiv realităţilor prezente în Biserică şi societate.
 3. Abilitatea de a înţelege, interpreta şi aplica Teologia în societatea şi cultura contemporană.
 4. Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu oamenii pentru a-i ajuta în drumul împlinirii lor spirituale şi umane.
 5. Capacitatea de cercetare ştiinţifică şi de documentare în domeniu.

Competenţe transversale

 1. Aplicarea strategiilor de activitate pastorală eficientă şi responsabilă pe baza principiilor, normelor şi valorilor religioase şi civile.
 2. Aplicarea principiilor şi tehnicilor de activitate în colaborare interdisciplinară.
 3. Formularea unor strategii de îmbunătăţire a pregătirii profesionale şi de actualizare a învăţăturii Bisericii în domeniul pastoral.

 

Pastoral Roman Catholic Theology

Professional Outcomes

1 To get familiar with, to understand and use basic concepts on Theology, as well as of the necessary methods and means required by the pastoral activity of the Catholic Church.

 1. To be able to use concepts and material possibilities and positively apply them to current realities of the Church and society.
 2. To be able to understand, interpret and apply Theology to contemporary society and culture.
 3. Develop communication skills on people while helping them on their spiritual and human fulfilment.
 4. To be able to do scientific research and documentation work on theology.

 

Cross-curricular Competencies

 1. Apply effective and responsible strategies of pastoral activities based on religious and civil principles, norms and values.
 2. Apply pastoral principles and techniques to interdisciplinary collaboration.
 3. Enounce new strategies of professional development while updating pastoral teachings of the Church.

Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu
Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică

Lasă un răspuns