Consultări în vederea dezvoltării de proiecte de cercetare științifică în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică

Pe data de 25 ianuarie 2016, la sediul decanatului Facultății de Teologie Romano-Catolică a avut loc o consfătuire pe tema elaborării unor proiecte de cercetare în facultate în parteneriat cu Caritas-ul diecezan din Iași. La discuții au fost prezenți: decanul facultății, conf.  Ștefan Lupu, directorul departamentului de cercetare, conf. Iulian Faraoanu, prof. Emil Dumea, d.na […]

Citește mai mult

Manifestări științifice

Manifestări și comunicări ştiinţifice desfăşurate în anul 2023 I. Manifestări științifice Ziua Socială pentru Studenţi (ZSS), „Fericiți făcătorii de pace”, Iași, 25 februarie 2023. Conferința națională „Familia în societatea contemporană”, ediția a IX-a, Iași, 13 mai 2023 Workshopul „Sesiunea de Informare – Răspunzând Nevoilor Refugiaților Printr-o Abordare Sigură și Informată Care Previne Riscurile Traficului De […]

Citește mai mult

Direcții de cercetare

În cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică sunt abordate teme ce privesc – studiul Bibliei și al teologiei creștine – promovarea identității catolice și a valorilor creștine – trăirea creștină în spațiul liturgic și laic – angajamentul social-caritativ – dezvoltarea personală și dialogul interconfesional și intercultural   Activitățile de cercetare în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică […]

Citește mai mult

Parteneri și colaboratori

Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif”, Iaşi Str. Th. Văscăuţeanu, 6 700462 Iaşi, România https://www.itrciasi.ro/ Website: https://www.bibliotecaitrc.net/weblibrary/home/  Centrul Diecezan Caritas Iaşi Str. Sărărie, 134 Iaşi, România Tel: 0232/210085 Fax: 0232/217998 E-mail: contact@caritas-iasi.ro Website: https://www.caritas-iasi.ro/ Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău Bd. Ştefan cel Mare, 1 MD 2001, Chişinău Republica Moldova Tel: (+373 […]

Citește mai mult