Simpozionul naţional „Catolicii din România şi Marea Unire”

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, prin Departamentul de Cercetare Istorică „Fericitul Anton Durcovici”, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” şi Seminarul „Sfântul Iosif” din Iaşi a organizat simpozionul naţional „Catolicii din România şi Marea Unire” luni, 10 decembrie 2018, începând cu 16.00, în aula „Fericitul Anton Durcovici” din catedrala romano-catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi.

Evenimentul a fost prilejuit de sărbătorirea fericitului Anton Durcovici, episcopul martir, de la a cărui moarte în închisoarea din Sighetu Marmaţiei s-au împlinit 67 de ani. Totodată a fost evocată sfânta Fecioară Maria de la Lourdes, de la ale cărei apariţii se împlinesc 160 de ani. Deoarece anul 2018 este unul centenar, simpozionul a readus în atenţia tuturor şi contribuţia catolicilor în procesul de întregire a neamului.

Pr. dr. Fabian Doboş i-a salut pe cei prezenţi în calitate de coordonator şi organizator al acestui simpozion, exprimându-şi convingerea că prezenţa fiecăruia, indiferent de starea termică a ambientului şi de timpul afectat simpozionului, este un act de recunoştinţă sinceră faţă de cei cărora generaţia prezentă le datorează atât de mult.

În discursul său, PS Petru Gherghel a scos în evidenţă figura episcopului martir ca model de iubire faţă de Dumnezeu. De la naşterea lui s-au împlinit 130 de ani (1888-2018), iar de la instalarea lui ca episcop de Iaşi, 70 de ani (1948-2018). Din biografia sa spirituală face parte cinstirea profundă şi constantă adusă sfintei Fecioare Maria. Iubirea faţă de Mama cerească a învăţat-o încă de mic, de la mama sa pământească, numită Maria. De aceea, ca o consecinţă firească, a subliniat episcopul diecezei, „asemenea păstorului nostru, suntem invitaţi să ne aşezăm şi noi sub mantia ei protectoare”.

A urmat prezentarea unui film documentar realizat de dr. Dănuţ Doboş şi ing. Silviu Dogariu, Fericitul Anton Durcovici – cinstitor al Fecioarei Maria. Prin succesiunea profesional realizată de imagini şi texte, cei doi realizatori au reuşit să ilustreze rolul deosebit pe care l-a jucat Madona de la Lourdes în devenirea creştină şi sacerdotală a episcopului Anton Durcovici. Încă din anul 1886, cultul ei a fost prezent în Dieceza de Iaşi, mai întâi în Parohia Butea, unde statuia Maicii Domnului a fost în mod solemn sfinţită şi inaugurată de către episcopul Nicolae-Iosif Camilli. Preotul Anton Durcovici îşi exprimase dorinţa fermă de a ajunge la Lourdes, cu prilejul centenarului (1958), însă destinul lui pământesc a fost cu totul altul. Ataşamentul lui deosebit faţă de Fecioara Maria s-a putut observa cu uşurinţă în predicile şi rugăciunile sale.

Pr. dr. Isidor Iacovici, postulatorul cauzei de beatificare, a făcut cunoscut că din declaraţiile celor care l-au cunoscut în mod direct pe episcopul martir a reieşit că el a fost un mare cinstitor al sfintei Fecioare Maria. Ceea ce primise de la mama sa, Maria, se va maturiza cu trecerea anilor. În calitate de episcop, el va consacra la inima neprihănită a Mariei întreaga Dieceză de Iaşi. Acest lucru s-a întâmplat la 22 august 1948. Era conştient de încercările care se vor abate asupra Bisericii locale. El o invoca pe mama lui Isus cu titlurile predilecte: Neprihănita, Preasfânta Fecioară Maria. Nu a avut prilejul să ajungă la Lourdes, însă a venerat-o în inima lui oriunde se afla.

În continuarea programului, pr. dr. Fabian Doboş a prezent volumul Monumentele eroilor catolici din Dieceza de Iaşi din Războiul Întregirii Neamului. Cartea îi are drept coordonatori pe pr. Cornel Cadar, dr. Anton Coşa şi pr. dr. Fabian Doboş. Având în spate o amplă muncă de cercetară desfăşurată pe întinsul întregii dieceze, cartea şi-a propus să prezinte monumentele dedicate eroilor, precum şi numele celor căzuţi dintre catolici în Primul Război Mondial.

Pe aceeaşi tematică a vorbit dr. Anton Coşa care a făcut o succintă prezenta a cărţii care îl are drept autor, Prin jertfă către Marea Unire. Lucrarea omagiază aportul mare al catolicilor din zona Bacăului în înfăptuirea unităţii naţionale.

A urmat prezentarea cărţii Adu-ţi aminte, o Marie, şi de România, care îl are ca autor pe dr. Dănuţ Doboş. Pr. prof. dr. Ştefan Lupu a vorbit sumar despre conţinutul acesteia, avertizând, printr-un gând al lui Nicolae Iorga: „Cine nu-şi cunoaşte istoria, nu merită să trăiască prezentul”, datoria pe care o avem de a studia evenimentele care ne-au precedat. Cartea prezintă printre altele răspândirea evlaviei către sfânta Fecioară Maria de la Lourdes pe teritoriul diecezei.

Pr. Alois Bulai şi Amelia Sandu-Andrieş au prezentat cartea Scrieri spirituale spaniole. Tălmăciri din Teresa de Ávila, Juan de Ávila şi Luis de Granada. Din cuprinsul ei, pr. Alois Bulai a citit câteva fragmente, cu intenţia de a stârni în auditoriu gustul pentru literatura mistică spaniolă.

În istoria mai puţin recentă a Bisericii locale şi-a propus să-i poarte pe cei prezenţi la simpozion discursul în prezentare verbală şi imagistică al pr. Alois Moraru: Şase centenare de la înfiinţarea Episcopiei de Baia şi două centenare de la înfiinţarea Vicariatului Apostolic de Iaşi. Relativ la atenţia acordată monumentelor istorice sau ruinelor, în plan naţional şi local, vorbitorul a deplâns lipsa de atenţie faţă de istorie în comparaţie cu ceea ce se vede în Occident.

Volumul Vox Dei. Culegere de maxime şi sentinţe latine selectate şi comentate, care îl are ca autor pe Constantin Anton, a încheiat seria prezentărilor de carte. În paginile acestuia, cititorul se inserează în lumea sapienţială biblică, de unde găseşte energie spre edificare spirituală.

PS Petru Gherghel a mulţumit în final organizatorilor şi celor prezenţi pentru interesul arătat cinstirii protagoniştilor istoriei noastre recente şi i-a invitat pe toţi la celebrarea sfintei Liturghii, pentru a-l preamări pe Cel care lucrează atât de frumos în sfinţii şi fericiţii săi.

Pr. Cristian Diac

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto: 10 decembrie: Iaşi: Simpozionul naţional „Catolicii din România şi Marea Unire”

* * *


Lasă un răspuns