Skip to main content

Școala Primară „Junior” organizează înscrieri pentru grupa mică și clasa pregătitoare

Școala Primară „Junior” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează înscrieri pentru grupa mică și clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021 – 2022. Înscrierile se fac până vineri, 29 ianuarie 2021, la secretariatul Școlii Junior (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte (în copie): certificatul de naştere al copilului, buletinul/cartea de identitate a părinţilor, certificatul de căsătorie al părinţilor, hotărârea de divorţ din care să rezulte cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul), adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Pentru elevii ai căror părinţi nu lucrează în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, dosarul de înscriere  trebuie să conțină și recomandarea scrisă a unui angajat al UAIC,  însoţită de o adeverinţă de salariat a persoanei care face recomandarea.

Detalii despre criteriile de înscriere, aprobate de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în ședința din data de 22.01.2021, sunt publicate aici.

Lasă un răspuns