Școala de vară TEOSPOR

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin Facultățile de Teologie Romano-Catolică și Educație Fizică și Sport organizează, în perioada 18-31 iulie 2024, Școala de vară gratuită „Experiență universitară timpurie pentru elevi de liceu: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică – TEOSPOR, finanțată din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare.

  • Perioada de înscriere: 27 mai – 16 iunie 2024.

Înscrierea se face online prin completarea formularului de înscriere, încărcarea documentelor obligatorii și exprimarea primei opțiuni în favoarea Școlii de vară „Experiență universitară timpurie pentru elevi, program punte în domeniile Educație Fizică și Teologie Romano-Catolică, Teospor”. https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/05/Instructiuni-inscriere.docx.pdf

  • Condiții de participare:

– să fie elevi ai unuia dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului Rose (https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/05/Licee-eligibile-2024.pdf  )

– să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a

– să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit (dacă sunt minori). Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani nu au nevoie de acordul ante-menționat.

– să aibă avizul dirigintelui sau al directorului liceului din care provin

– să rămână în campus și să participe la activitățile din program, până la finalizarea acestuia (14 zile).

  • Organizare:

Școala de vară se va desfășura în spațiile Universității în format fizic și va consta în activități instructive antrenante, susținute de cadre didactice și studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. La începutul școlii fiecare elev va primi cadou „trusa participantului” ce va conține printre altele o bicicletă. Vor fi diferite activități: consiliere și orientare în carieră; cursuri interactive și ateliere de lucru; vizite de studiu, vizite ghidate la muzee și obiective turistice; competiții sportive; acțiuni culturale și recreative.

  • Dosarul de participare se depune on line și va cuprinde:

– copie CI elev (obligatoriu);

– copie CI părinte/tutore instituit legal (obligatoriu).

– angajament elev (obligatoriu).

– adeverință de elev (obligatoriu); pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului

– adeverință de la medicul de familie al elevului (obligatoriu), în care să se menționeze – dacă este cazul bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează.

– declarație pe proprie răspundere (obligatoriu) semnată de părintele/tutorele minorului sau de către elev (dacă este major) că a luat la cunoștință că școala de vară are o durată de 14 zile și că elevul are obligația de a rămâne în campus și a participa la toate activitățile din program, până la finalizarea acestuia, în caz contrar părintelui/tutorelui minorului sau elevului major putându-i-se imputa contravaloarea cheltuielilor per participant aferentă zilelor absentate.

Informaţii: https://www.uaic.ro/studii/scoli-de-vara/scoli-de-vara-rose-2024/

Cu stima, Director de grant

Conf. univ. dr. pr. Marius Neculăeş

Lasă un răspuns