Școala de vară TEOSPOR

Școala de vară „Experiență universitară timpurie pentru elevi de liceu: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică (TEOSPOR)” vă introduce în lumea atrăgătoare a sportului și în universul fascinant al spiritului. Tabăra se va derula în intervalul 11 – 24 iulie 2022. Participarea este gratuită, toate costurile legate de transport, cazare, masă și activități educative fiind acoperite prin proiectul ROSE.

La începutul școlii fiecare elev va primi cadou „trusa participantului” ce va conține printre altele o bicicletă și o Biblie. Programul va fi variat și va conține diferite activități:

 • cursuri interactive și ateliere de lucru
 • consiliere și orientare în carieră
 • competiții sportive din diferite ramuri ale lumii sportului
 • vizite de studiu, vizite ghidate la muzee și obiective turistice
 • acțiuni culturale și recreative.

Elevii se vor familiariza cu standardele și oportunitățile vieții de student la UAIC.

Condițiile de participare și facilitățile oferite

Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie:

 • să fie elevi ai unuia dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului Rose (https://www.edu.ro/sites/default/files/Lista%20liceelor%20eligibile.pdf);
 • să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a;
 • să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit (dacă sunt minori). Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani nu au nevoie de acordul ante-menționat;
 • să aibă avizul dirigintelui sau al directorului liceului din care provin;
 • să rămână în campus și să participe la toate activitățile din program, până la finalizarea acestuia (14 zile).

Calendarul de organizare și desfășurare

 1. Înscrierea elevilor: prin completarea formularului de înscriere și încărcarea documentelor obligatorii: 18.05.2022-02.06.2022, aici
 2. Verificarea dosarelor de participare și selecția candidaților: 03.06.2022-10.06.2022;
 3. Confirmarea de către elevii selectați a participării la Școala de vară: 13.06.2022-17.06.2022 (elevii vor fi contactati telefonic și vor trebui să confirme locul);
 4. Participarea la activitățile Școlii de vară: 11.07.2022-24.07.2022.

Conținutul dosarului de înscriere și selecția participanților

Elevii interesați să se înscrie pentru a participa la Școala de vară trebuie să pregătească următorul set de documente:

 1. copie CI elev;
 2. copie CI părinte/ tutore instituit legal;
 3. adeverință de elev (ÎN ORIGINAL) – pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar;
 4. adeverință de la medicul de familie al elevului (ÎN ORIGINAL), în care să se menționeze, dacă este cazul, bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează (se va păstra cu strictețe confidențialitatea acestor informații. Informațiile vor fi transmise exclusiv medicului campusului, care va monitoriza tratamentul elevului pe perioada desfășurării Cursului de vară);
 5. angajament elev (ÎN ORIGINAL) – model aici – se va completa, semna, data;
 6. declarație pe propria răspundere părinte (ÎN ORIGINAL) – model aici – se va completa, semna, data;
 7. document(e) care atestă apartenența la una dintre categoriile de risc prevăzute prin Proiectul ROSE (dacă este cazul – obligatoriu dacă se bifează una din cele 4 categorii menționate la punctele III.2-III.5, după cum este menționat mai jos), astfel:
  • dacă se bifează criteriul „Trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate” – se prezintă copie CI elev;
  • dacă se bifează criteriul „Provin din familii cu venituri mici” – se prezintă Adeverință (ÎN ORIGINAL) care să ateste faptul că elevul primește bursă de ajutor social (de la Liceu sau Primărie)
  • dacă se bifează criteriul „Elevul are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate” – se prezintă Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal (ÎN ORIGINAL);
  • dacă se bifează criteriul „Elevul are cerințe educaționale speciale” se prezintă Certificat medical sau orice alt document din care se rezulte cerințele educaționale special (ÎN ORIGINAL);
  • dacă se bifează criteriul „Elevul este discriminat pe baza identității/etniei (inclusiv romi)” – se prezintă Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal special (ÎN ORIGINAL);

 Documentele enumerate mai sus se încarcă în cadrul Formularului de înscriere pe care îl regăsiți AICIiar Documentele în format fizic (în copie sau în original, după caz) se vor preda la momentul prezentării în campusul Universității la studenții consultanți.

 

În procesul de selecție se vor respecta prevederile Proiectului ROSE, acordându-se prioritate:

 1. elevilor care se încadrează în una sau mai multe categorii definite ca fiind de risc;
 2. elevilor din clasele terminale;
 3. ordinii înscrierilor online și a opțiunilor exprimate.

 

Vă așteptăm la Facultatea noastră!

Director de grant

Asist. univ.  dr. pr. Ionuț-Eremia Imbrișcă

e-mail: imbriscaionut@yahoo.com

Lasă un răspuns