Școala de vară TEOSPOR

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin Facultățile de Teologie Romano-Catolică și Educație Fizică și Sport, organizează, în perioada 6-19 iulie 2020, Școala de vară gratuită „Experiență universitară timpurie pentru elevi în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică – TEOSPOR, finanțată din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare.

Universitatea oferă tuturor elevilor participanți câte o tabletă cu trafic de internet mobil.

  • Obiectiv: încurajarea finalizării studiilor liceale și facilitarea continuării educației la nivel terțiar.
  • Perioada de înscriere: 15 mai -11 iunie; posibilitate de prelungire (12.06. – 18.06.2020).

Înscrierea se face on line prin completarea formularului și exprimarea primei opțiuni în favoarea Școlii de vară „Experiență universitară timpurie pentru elevi, program punte în domeniile Educație Fizică și Teologie Romano-Catolică, Teospor”: https://www.uaic.ro/studii/scoli-de-vara/scoli-de-vara-finantate-din-proiectul-privind-invatamantul-secundar-rose/formular-inscriere-rose/

  • Condiții de participare:

– să fie elevi ai unuia dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului Rose; httpss://www.edu.ro/proiectul-rose-list%C4%83-licee-eligibile

– să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a;

– să aibă acordul unuia dintre părinți sau al tutorelui legal instituit (dacă sunt minori). Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani nu au nevoie de acordul ante-menționat;

– să aibă avizul dirigintelui sau al directorului liceului din care provin.

 

  • Organizare:

Școala de vară se va desfășura în mediul online, timp de două săptămâni, și va consta în activități instructive antrenante, susținute de cadre didactice și studenți ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Vor fi diferite activități: consiliere și orientare în carieră; cursuri interactive și ateliere de lucru; vizite de studiu, vizite ghidate la muzee și obiective turistice; competiții sportive; acțiuni culturale și recreative.

  • Dosarul de participare va cuprinde:

copie CI elev (obligatoriu);

copie CI părinte/tutore (obligatoriu). Pe verso, titularul CI va declara că este de acord ca minorul (nume, prenume) să participe Școala de vară Teospor organizată la Universitatea A.I. Cuza din Iași și că este de acord ca activitățile la care participă online minorul (nume, prenume) în cadrul școlii de vară să poată fi înregistrate, și își va adăuga numele, prenumele și semnătura.

adeverință de elev (obligatoriu); pe verso, diriginte/directorul va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar. Dacă, din motive obiective, nu este posibilă obținerea adeverinței de elev, atunci diriginte/directorul va atesta în scris calitatea de elev al unității școlare a numitului (nume, prenume), furnizând datele necesare confirmării respectivei calități (nume complet cadru didactic care avizează, nr. telefon, nr. telefon unitate școlară, adresă e-mail).

angajament de participare la școala de vară online ROSE (obligatoriu) prin care părintele/tutorele minorului și minorul (nume, prenume) declară că a luat la cunoștință că școala de vară are o durată de 14 zile. Elevul are obligația de a participa la activitățile online din program, până la finalizarea acestuia, în caz contrar părintelui/tutorelui minorului/elevului major putându-i-se imputa contravaloarea cheltuielilor aferente zilelor absentate și solicitându-i-se restituirea tabletei primite de la UAIC la începutul școlii de vară.

Va așteptăm!

Detalii: : https://www.uaic.ro/scoli-de-vara-rose-2020/

Înscrieri: https://www.uaic.ro/studii/scoli-de-vara/scoli-de-vara-finantate-din-proiectul-privind-invatamantul-secundar-rose/formular-inscriere-rose/

Director de grant

Prof. dr. pr. Iulian Faraoanu

Lasă un răspuns