Programul Naţional „TABERE STUDENŢEŞTI” 2023

Borderou de distribuire a locurilor în taberele studențești (afișat 6.07.2023)

Listele finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără (afisat 27.06.2023)

Proces verbal de selecție a studenților selectați (afișat 20.06.2023)

Contestațiile se depun la secretariatul facultății sau pe e-mail la adresa ftrc@uaic.ro în perioada 21-23.06.2023

Lista studenţilor care au depus cereri pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional Tabere Studenţeşti 2023 (afișat 16.06.2023)

Componența nominală a comisiei de selecție a studenților beneficiari (afișat 14.06.2023)

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse organizează în perioada vacanței de vară tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare și în Delta Dunării.

Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau voluntariat, excepție făcând cazurile sociale. În perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod gratuit de cazare și masă.

Conform metodolgiei pot beneficia de locuri gratuite în taberele studențești studenții înmatriculați la forma de învătământ cu frecvenţă, din ciclurile de licență și masterat, integraliști (studentii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare iar în cazul studenților din anul I studenții care au promovat examenele la toate disciplinele din sesiunea de iarnă), în vârsta de pâna la 35 de ani.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale (studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau orașe cu mai puțin de 10 000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale) criteriul de student integralist nu se aplică.

IMPORTANT! Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se depun la Secretariatul facultăţii în perioada 24 mai-14 iunie 2022.

Cererile vor fi însoțite de documente justificative care atestă implicarea în activitățile extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale.

Metodologia privind organizarea taberelor studențești

Cerere tabere studentesti 2023

Calendarul activităților pentru repartizarea locurilor de tabără

Repartizarea numărului de studenți beneficiari ai Programului Național Tabere Studențești 2023

Lasă un răspuns