Mobilităţi Erasmus+ de practică în Italia, semestrul II, an universitar 2015-2016

programe-erasmus   Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează un nou concurs de selecţie pentru 2 locuri de mobilităţi de practică Erasmus+ în Italia, pentru semestrul al II-lea din anul universitar 2015-2016 cu un cuantum de 700 Euro/lună.

Coordonator practică Erasmus:

Lect. dr. pr. Iosif IACOB

E-mail: iosifiac@yahoo.com, Tel: 0744 135 894

Instituţia gazdă
Oraş, ţară
Număr locuri
Perioada
Cooperativa Sociale Alice Onlus SRL
Alba, ITALIA
1
15 februarie 2016 – 15 mai 2016
Infant School „Regina Margherita”
Canale D’Alba, ITALIA
1
15 februarie 2016 – 15 mai 2016

Calendarul selecţiei:

 • 28 decembrie 2015 – 07 ianuarie 2016: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultăţii;
 • 28 decembrie 2016, orele 13:45, Amf. A14: întâlnire informativă cu studenţii interesaţi să participe la selecţie;
 • 11 ianuarie 2016, orele 10:00: interviu în sala Departamentul de Teologie;
 • 11 ianuarie 2016, orele 16:00: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii;
 • 12 ianuarie 2016, orele 10:00: întâlnire informativă cu studenţii selectaţi în sala Departamentul de Teologie;

 

   Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului Erasmus+ pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii insoţitori!

Pot participa la selecţie:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anii I, II, III licenţă şi anii I, II master;
 • foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus şi/sau Erasmus+, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studiu;

 

Nu pot participa la selecţie:

 • studenţi beneficiari ai unor burse prin alte programe cu finanţare europeană (ex. POSDRU) pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare;
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

SUNT ELIGIBILI pentru această selecţie studenţii care:

 • sunt integralişti la momentul selecţiei;
 • studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere minim 8;
 • au un certificat care să ateste cunoaşterea limbii italiene, cu un punctaj minim egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). În cazul certificatelor care folosesc Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, nivelul de limbă minim acceptat este B1;
 • obţin minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate;

 

Documente necesare la dosarul de candidatură

Documente obligatorii

 • Curriculum Vitae în limba română şi în limba italiană (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • Scrisoare de motivaţie în limba română şi în limba italiană (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la o mobilitate de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru o mobilitate de practică într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector / departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri în cariera personală (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
 • atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 • declaraţie-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituţia primitoare, tipul şi durata stagiului(va rămâne la dosarul de selecţie al studentului) – formularele pot fi găsite la coordonatorul Erasmus/ secretariatul facultăţii/ Biroul pentru Programe Comunitare;
 • Extras din foia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecţiei, eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii);
 • studenţii la nivel master vor include şi situaţia şcolară de la nivelul de studii deja promovat (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă);(documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului);
 • recomandare din partea unui cadru didactic.

 

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

Atestatul de limbă

Dacă nu aveţi deja un atestat de limbă, câteva posibilităţi pentru susţinerea unui test în Iaşi sunt:

 

 • Centrul de Limbi Străine al Facultăţii de Litere;
 • EuroEd Iaşi, Str. Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

 

Descarcă informaţiile în format PDF

Lasă un răspuns