Invitație la simpozionul național: „Congregațiile religioase catolice din Episcopia Romano-Catolică de Iaşi: punte culturală între Răsăritul şi Apusul Europei”

Facultatea de Teologie Romano-Catolică vă invită să luați parte, în ziua de 24 mai 2018, începând cu ora 9.00, la simpozionul național cu titlul „Congregațiile religioase catolice din Episcopia Romano-Catolică de Iaşi: punte culturală între Răsăritul şi Apusul Europei”. Evenimentul se va desfășura în amfiteatrul A14, din corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Această manifestare se desfășoară în cadrul evenimentelor ocazionate de Săptămâna Europeană la UAIC și vizează o întâlnire a studenţilor Facultăţii de Teologie cu reprezentanți ai unor congregații religioase sau ai unor institute de viaţă consacrată care desfăşoară misiuni cu caracter religios, pastoral sau social în cadrul Diecezei de Iaşi.

Vor participa la acest eveniment şi vor prezenta caracteristicile şi misiunea institutelor religioase prezente în România, reprezentanții următoarelor congregații călugărești și Institute de viață consacrată:

– Congregația Surorilor „Notre Dame de Sion”,

– Ordinul Fraţior Minori Conventuali,

– Mica Operă a Divinei Providenţe,

– Fraţii Şcolilor Creştine,

– Misionarii Cuvântului Divin (SVD – Verbiţii),

– Societatea Sfântului Francisc de Sales (Fraţii Salezien),

– Surorile Divinei Providenţe,

– Surorile Sfintei Maria a Divinei Providenţe.

Prin acest eveniment dorim să evidenţiem valoarea vieţii religioase şi a misiunii pe care institutele călugărești au desfăşurat-o şi continuă să o desfăşoare pe plan cultural, religios şi uman în Europa, precum și raportul dintre cei doi plămâni ai Bisericii, Biserica Occidentală și cea Orientală. În identitatea şi misiunea acestora suntem chemaţi să descoperim unica Biserică a lui Cristos care lucrează în lume indiferent de naţiune sau convingere religioasă. Avem speranța că simpozionul va putea pune în lumină identitatea şi caracteristicile lucrării Bisericii lui Cristos prezente în lume.

Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob

Lasă un răspuns