Informaţii licenţă/disertaţie – sesiunea februarie 2019

Perioada de înscriere a candidaţilor: 11 – 15 februarie 2019, la Secretariatul facultăţii

Susţinerea examenelor:

Marți, 19 februarie 2019

 • Examen de licenţă la specializările:
  • Teologie Romano-Catolică Pastorală
  • Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială
 • Examen de desertaţie master:
  • Strategii ale carităţii creştine

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • cerere de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie şi declaraţie de originalitate;
 • Copie  după certificatul de naştere şi, după caz, de căsătorie, sau după documentul care atestă schimbarea numelui;
 • Copie după Buletinul / Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru examenul de disertatie)
 • Chitanţă de plată a taxei în caz de repetare a examenului;
 • Un exemplar din lucrarea de licenţă / disertaţie

 

Tematica pentru examenul de licență – Teologie Romano-Catolică Pastorală

Tematica pentru examenul de licență – Teologie Romano-Catolică Asistență Socială

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/disertație și absolvire

Lasă un răspuns