În perioada 14 -18 martie 2022 se desfășoară o nouă sesiune de înscriere a studenților UAIC în cadrul proiectului de formare juridică și antreprenorială IUS SMART

În perioada 14 -18 martie 2022 se desfășoară o nouă sesiune de înscriere a studenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, POCU/829/6/13/140103.

Proiectul IUS SMART, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, urmărește dezvoltarea competențelor juridice și antreprenoriale pentru 350 de studenți în vederea înființării de afaceri, prin furnizarea unui program de formare și organizarea unui concurs de planuri de afaceri.

În acest proiect se pot înscrie studenții înmatriculați în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași la studii de licență (cel puțin în anul 2 de studii pentru specializările la care durata studiilor este de 3 ani, respectiv cel puțin în anul 3 pentru specializările la care durata studiilor este de 4 ani), la master sau doctorat, indiferent de facultate și forma de învățământ (cu frecvență, frecvență redusă sau învățământ la distanță), care au domiciliul/reședința în regiunea Nord-Est a României (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava sau Vaslui).

După finalizarea procesului de înscriere și selecție, studenții vor parcurge un program de formare în domeniul competențelor antreprenoriale și juridice, autorizat la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), ceea ce le oferă posibilitatea de a obține  un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Educației și de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Acest program are drept scop dezvoltarea abilității studenților beneficiari de a materializa idei de afaceri și de a asigura oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.

Cu o durată de minimum 40 de ore (8 module a câte 5 ore fiecare), programul de formare va conține o parte teoretică, în care vor fi furnizate cunoștințe cu privire la demararea unei afaceri, dar și o parte practică, compusă din diverse aplicații, care va avea drept finalitate crearea unui plan de afaceri. Cursurile se vor desfășura după finalizarea procesului de înscriere și selecție, în regim online.

Temele abordate în cadrul programului de formare sunt: Bazele teoretice ale antreprenoriatului, Strategii de afaceri, Planificarea afacerii, Dreptul noilor tehnologii, Reguli generale privind încheierea actelor juridice în activitatea de antreprenoriat, Constituirea și funcționarea profesionistului persoană juridică, Gestiunea economico-financiară a întreprinderii, Contracte în activitatea antreprenorilor.

După parcurgerea programului de formare, absolvenții vor avea oportunitatea de a participa la un concurs de planuri de afaceri, în urma căruia cele mai bune 21 de planuri de afaceri vor primi finanțare nerambursabilă cuprinsă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă create de firmele nou înființate.

Planurile de afaceri vor putea fi elaborate și depuse individual sau în echipă de mai mulți membri ai grupului țintă, absolvenți ai cursurilor de formare.

Înscrierile în proiectul IUS SMART se fac prin depunerea dosarului de candidatură în format electronic, prin intermediul platformei on-line a proiectului, disponibilă la adresa www.ius-smart.uaic.ro, pe e-mail la adresa inscrieri-ius-smart@uaic.ro sau în format fizic, la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (strada Lascăr Catargi nr. 54, parter), de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00. În cazul înscrierilor în format electronic, documentele încărcate pe platformă vor fi semnate de către candidat, urmând ca până la data participării la prima activitate de formare din cadrul proiectului să fie depuse și în format fizic (semnate olograf), la sediul Biroului Proiecte de Dezvoltare.

Informații complete despre condițiile de eligibilitate, conținutul dosarului de candidatură, modalitățile de înscriere și criteriile de selecție a grupului țintă sunt disponibile pe site-ul www.ius-smart.uaic.ro.

Lasă un răspuns