Eveniment: „Sunt voluntar și cresc prin experiență”

În ziua de 15 noiembrie 2017, în amfiteatrul A 14 din corpul A al Universității Al. I. Cuza a avut loc un eveniment organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică, având titlul: „Sunt voluntar și cresc prin experiență”, care a unit laolaltă studenți, absolvenți ai Facultății și reprezentanți ai mai multor instituții cu activități social-caritative din orașul Iași și din alte localități ale Moldovei. Acest eveniment este parte a proiectului ACCES care se derulează în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și care vizează o mai bună cunoaștere și o mai bună relaționare între mediul universitar și câmpul muncii, între studenți, absolvenți și instituțiile în care pot desfășura activități de voluntariat și practică de specialitate.

Prima parte a evenimentului a fost dedicată prezentărilor făcute de reprezentanții instituțiilor cu profil social-caritativ.

Sora Victoria Pop și sora Emilia Păuleț, reprezentante ale Congregației „Fiicele Sfintei Maria a Divinei Providențe”, instituție care desfășoară activități de asistență pentru bătrâni și de sprijin și asistență pentru copiii și adolescenții proveniți din familii defavorizate, prin proiectele din orașul Iași și din alte localități ale Moldovei, au evidențiat cât de importantă este colaborarea în vederea realizării binelui și cât de necesar este suportul profesional calificat oferit persoanelor, indiferent de vârstă.

Din partea Centrului de Asistență Comunitară „Sfânta Tereza de Cacutta”, centru ce activează în cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, doamna Ramona Ciobanu, responsabil și asistent social, a prezentat specificul acestui furnizor de servicii sociale, evidențiind activitățile de consiliere, suport, educare și formare și a lansat o provocare studenților, invitându-i să profite de oportunitățile pe care le au de a învață prin intermediul activităților de voluntariat.

Fratele Juan, responsabilul Mănăstirii „La Salle” din Iași și Andreea Tancău, asistent social și absolventă a Facultății, prezentând carisma și activitățile Institutului „Frații Școlilor Creștine”, au reliefat importanța suportului calificat prin asistență, educație și pregătire umană și profesională pentru adolescenții și tinerii care provin din medii precare. În România, numărul mic al fraților nu împiedică realizarea unor opere extraordinare, cu ajutorul colaboratorilor, în cele două centre socio-educative din Iași și Pildești.

Mariana Ursan, reprezentantă a Centrului Diecezan Caritas Iași, a prezentat în linii generale proiectele acestei instituții a Episcopiei Romano-Catolice de Iași, lansând în același timp o invitație la o mai intensă colaborare în care studenții să fie mai vizibili în proiectele dedicate copiilor în Centrul „Don Bosco” și Centrul de Plasament „Sfântul Iosif”, precum și o angajare mai activă în susținerea persoanelor implicate în activitățile pe care Centrul Caritas le desfășoară prin Centrul de resurse pentru familii și cel de servicii de îngrijire la domiciliu.

Sora Elisabeta Barollo, însoțită de dna Eugenia Demeter, asistent social, au prezentat misiunea pe care Congregația „Misionarele Pătimirii lui Isus” o desfășoară la Butea, misiune care vine în sprijinul persoanelor vârstnice și a copiilor aflați în dificultate. Sora a subliniat importanța slujirii și a dăruirii, ca misiune a fiecărui creștin și a fiecărei persoane, indiferent de pregătire și de posibilități. Fiecare persoană, în orice situație s-ar afla, are încă resurse spre a se redescoperi și a se pune în slujba celorlalți.

Spre finalul secțiunii a fost prezentată carisma vincențiană de către doamna Ana Doboș, masterand în cadrul Facultății. Asociația „Sfântul Vincențiu de Paul” își desfășoară activitatea în orașul Iași și în diferite alte localități din țară și are ca obiectiv ajutorarea celor aflați în nevoi, oferind prin intermediul membrilor (toți voluntari) și colaboratorilor sprijin în diferitele situații de precaritate materială sau spirituală.

Aceasta primă secțiune, prin prezentările făcute, a dorit să fie un ajutor oferit studenților spre a cunoaște îndeaproape realitățile și problemele cu care se confruntă societatea noastră și modul responsabil de a le trata, căutând și oferind soluții, dar și spre a-i stimula pentru o cât mai bună pregătire profesională și, de ce nu, a li se sugera să simtă deja nevoia unei implicări active în proiecte de profil.

Celelalte două părți ale evenimentului au fost dedicate absolvenților care deja se află în câmpul muncii și studenților care au desfășurat stagii de pregătire Erasmus în centre din diferite țări ale Europei.

Absolvenții Claudia Miclăuș – D.G.A.S.P.C. Bacău, Petronela Trifaș – Caritas Roman, Antonina Dogariu – Caritas Iași,  Ionuț Paul Matei – Asociația „Bunul Păstor”, Lespezi (BC), Sora Mirta Raquel Amarilla – Centrul de zi pentru copii cu dizabilități EFFATA, Nisiporești, Daniela Cântaciu – Primăria Tămășeni, Celina Romila – profesor Iași; Lăcrămioara Boroș – profesor Iași au oferit studenților actuali un plus de curaj în parcurgerea acestei perioade de formare în vederea unei cât mai autentice pregătiri profesionale. Atât activitățile desfășurate în domeniul social, cât și cele de natura didactică au lumini și umbre pe care studenții le-au notat și le-au pus în discuție prin nenumăratele întrebări adresate invitaților. Acest lucru evidențiază un interes pe care și generațiile actuale de studenți încearcă să-l manifeste, căutând să cunoască caracteristicile, luminile și umbrele profesiei pentru care ei se pregătesc astăzi.

Experiența oferită de prezența absolvenților invitați în cadrul acestei manifestări reprezintă și un plus de curaj și responsabilizare în misiunea pe care studenții o au în această perioadă de formare.

Din motive întemeiate, sesiunea dedicată prezentării stagiilor de practică Erasmus a fost reprogramată.

Le mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației noastre de a participa la acest eveniment, le dorim mult succes și multe împliniri în misiunea lor și îi mai așteptăm să treacă pragul Universității „Al. I. Cuza”.

Mulțumiri speciale și studenților care s-au implicat în desfășurarea acestui eveniment.

Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob

Lasă un răspuns