Eveniment științific: articol ISI

Aducem la cunoștința comunității academice din Facultatea de Teologie Romano-Catolică (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) un eveniment științific important. De curând, unul dintre profesorii facultății noastre, conf. dr. pr. Iulian Faraoanu a publicat un articol ISI în prestigioasa revistă The Expository Times, jurnal care aparține trustului Sage Publications din Marea Britanie. Publicația este binecunoscută în mediul științelor biblice la nivel internațional și este inserată în Clarivate Analytics (Web of Science, Art and Humanities).

Lucrarea are titlul Samuel, Symbol of discernment (1Samuel 3) și se constituie drept o contribuție semnificativă în sfera cercetărilor biblice din țara noastră. Pe lângă înalta ținută științifică, se poate remarca dorința de a îmbina aspectele exegetice cu cele teologice și spirituale. Mai apoi, este evidentă intenția de a oferi aplicații pentru existența omului epocii noastre. Și omul de astăzi, asemenea personajului biblic Samuel, este chemat să asculte, să discearnă și să acționeze cu înțelepciune.

Articolul poate fi reperat și consultat la adresa:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0014524618792237

Conf. dr. pr. Ștefan LUPU

Lasă un răspuns