Chestionar: Cât de mulţumit eşti de Universitate?

   Echipa Centrului de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO), al Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, te invită să completezi un chestionar care are scopul de a evalua percepţia studenţilor privind calitatea serviciilor universitare. Iniţiativa a pornit la solicitarea Prorectoratului pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public, Prorector Prof. Univ. Dr. Carmen Creţu.

Completează chestionarul

   Chestionarul este anonim, iar completarea acestuia va dura aproximativ 5 minute. Participarea la acest studiu este voluntară, dar contribuţia ta va fi foarte importantă pentru noi şi ne va ajuta să ne construim o imagine a percepţiei studenţilor asupra Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Te rugăm să nu uiţi de butonul „Submit” de la final. Rezultatele studiului referitor la satisfacţia studenţilor faţă de serviciile Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, din anul 2011, poate fi accesat pe pagina:httpss://cariera.uaic.ro/chestionarsatisfactie/.

   Îţi mulţumim pentru timpul acordat!

Lasă un răspuns