Cazare 2022-2023

Studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică beneficiază de cazare în căminele Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” şi în căminul Institutului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Iosif” din Iași.

Lista studenţilor care vor primi cazare în căminele universităţii în anul universitar 2022-2023

Lista studenţilor care au solicitat cazare în anul universitar 2022-2023

Calendarul cazărilor în căminele Universității

 • 5 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul I, licență și master din sesiunea septembrie 2022), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 12 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 19 septembrie – afişarea la facultăţi a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 20, 21, 22 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 22 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 22 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 22 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcția Cămine și Cantine a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • Începând cu data de 23 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispozițiilor de care cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 24 octombrie, ora 8.00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

DOCUMENTE cu care studenții se prezintă la administrația căminului unde au primit loc de cazare:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare și anexa, completate în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare. (chitanță – de la casieria căminului sau OP).

PROGRAMUL eliberării dispozițiilor de cazare, casieriilor și cazărilor

în perioada 20 – 24 septembrie 2022

 

PROGRAMUL eliberării dispozițiilor de cazare la toate facultățile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Marți 20.09.2022 09:00 – 15:00
Miercuri 21.09.2022 09:00 – 15:00
Joi 22.09.2022 09:00 – 15:00
Vineri 23.09.2022 09:00 – 15:00
Sâmbătă 24.09.2022 10:00 – 12:00
PROGRAMUL casieriilor D.C.C. Marți 20.09.2022 08:00 – 16:00
Miercuri 21.09.2022 08:00 – 16:00
Joi 22.09.2022 08:00 – 16:00
Vineri 23.09.2022 08:00 – 16:00
Sâmbătă 24.09.2022 10:00 – 13:00
PROGRAMUL cazărilor la D.C.C. Marți 20.09.2022 08:00 – 17:00
Miercuri 21.09.2022 08:00 – 17:00
Joi 22.09.2022 08:00 – 17:00
Vineri 23.09.2022 08:00 – 17:00
Sâmbătă 24.09.2022 10:00 – 14:00

 

TARIFE DE CAZARE

Căminul Tarife de cazare practicate în anul universitar 2022/2023 (lei/loc/lună)
Studenți BUGETAȚI  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
C 4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 150 300
C 11 221 371
Căminul C1    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C2    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
4 locuri în cameră 293 443
Căminul C3
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C5
2 locuri în cameră 358 508
2 locuri (pat dublu) 325 475
3 locuri în cameră 325 475
„Gaudeamus” 572 722
„Akademos ” 650 800
mansardă 572 722
„Buna Vestire” 572 722

 

GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți români orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă; (SE SPECIFICĂ PE DISPOZIȚIA DE CAZARE)
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.

VIZA DE REȘEDINȚĂ 

 • studenții cetățeni români – completează Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  – prezintă la administrația căminului cartea de identitate  în original.
 • studenții cetățeni străini
 • din anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii în România unde prezintă Contractul de cazare vizat și adeverință eliberată de D.C.C. ;
 • din ceilalți ani de studii, vor prezenta la cazare permisul de ședere.

     3     studenții cu dublă cetățenie

 • cu domiciliul în România – au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza în baza cărții de identitate românești;
 • cu domiciliul în străinătate – completează Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România și au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași în vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.

 

Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” este un cămin studenţesc aflat în administraţia Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi dispune de o capacitate de 172 de locuri de cazare. Cazarea se face în funcţie de opţiunile studenţilor, prioritate având studenţii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Oratoriul este situat în cartierul Bularga, pe strada Mihail Sturza, nr. 25. Administratorul Oratoriului este Pr. Iosif Enăşoae. Pentru cazarea în Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” studenţii au nevoie de următoarele documente:

 • cerere de cazare;
 • recomandare din partea parohului comunităţii;
 • cerere de stabilire a reşedinţei + buletin/cartea de identitate.
 • În căminul Institutului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Iosif” sunt cazați studenții înscriși la programul de studii universitare de licență Teologie Romano-Catolică Pastorală și studenții înscriși la programul de studii universitare de master Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară.

   

  Lasă un răspuns