Admitere la Facultatea de Teologie Romano-Catolică – Sesiunea Septembrie 2022

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 5-7 septembrie 2022 o nouă sesiune de admitere pentru ocuparea locurilor rămase libere după sesiunea din iulie.

Perioada desfăşurării admiterii: Sesiunea septembrie:

 • 5 – 7 septembrie – înscrierea candidaţilor, între orele 9.00 – 17.00
 • 8 – 9 septembrie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Numărul de locuri rămase pentru sesiunea Septembrie 2022

Licența

Studenți români:

  • Locuri repartizate statistic – 7
  • Candidați proveniți din sistemul de protecție socială – 1
  • Etnici rromi – 1
  • Locuri cu taxă – 30

Români de pretutindeni

  • Buget cu bursă – 5
  • Buget fără bursă – 1

Master

Studenţi români:

  • Locuri repartizate statistic – 9
  • Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități – 1
  • Locuri cu taxă – 7

Români de pretutindeni

  • Buget, cu bursă – 1
  • Buget, fără bursă – 1

Important

În perioada 12-14 septembrie 2022 candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

1. Să îşi completeze dosarul cu actele de studii în original

2. Candidaţii admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 Ron, iar candidaţii admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (300 Ron pentru licență și 360 pentru master). Aceste taxe se achită la orice agenţie BRD sau online la adresa: https://plati-taxe.uaic.ro/.

3. Sa semneze Contractul de studii (Se completează la Secretariat)

4. Să depună la dosarul personal un extras de cont în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.)

Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

 

Pentru anul academic 2022-2023, Facultatea de Teologie Romano-Catolică oferă absolvenților de liceu, cu diplomă de bacalaureat, două programe de studii universitare pentru ciclul de Licenta

 • Teologie Romano-Catolică asistenţă socială – 3 ani
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală – 4 ani

şi un program de studii pentru ciclul de Master

 • Teologie romano-catolică practică și misionară – 2 ani

Programul de studii Teologie Romano-Catolică asistență sociala pregătește asistenți sociali, consilieri în probleme sociale, mediatori sociali, pedagogi în licee seminariale, consilieri și referenți culturali în așezămintele bisericești, documentariști, lucrători în sistemul social public și privat, asistenți de cercetare, cercetători, funcționari publici.

Programul de studii Teologie Romano-Catolică pastorală pregătește preoți pentru cultul romano-catolic, profesori pentru învățământul religios primar și secundar, expert în probleme ale minorităților religioase, asistenți de cercetare, cercetători, funcționari publici.

Programul de studii Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară pregătește preoți pentru cultul romano-catolic, profesori pentru învățământul religios liceal, expert în probleme ale minorităților religioase, asistenți de cercetare, cercetători, funcționari publici.

Informaţii mai detaliate se pot obţine de pe situl Facultății (www.ftrc.uaic.ro) și de la secretariatul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi; telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro.

Vă așteptăm cu drag!

Decan

Conf.univ.dr.pr. Ștefan Lupu

Lasă un răspuns