ADMITERE 2020: Studii universitare de licență

Specializări oferite pentru studii universitare de licenţă

Metodologie Admitere Licență 2020

Vezi videoclipul de prezentare pe Youtube

 • Teologie Romano-Catolică asistenţă socială (3 ani, IF)
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani, IF)
Perspective de carieră
  Programul de studii Teologie Romano-Catolică asistență sociala pregătește

 • asistenți sociali,
 • consilieri în probleme sociale,
 • mediatori sociali,
 • pedagogi în licee seminariale,
 • consilieri și referenți culturali în așezămintele bisericești,
 • documentariști,
 • lucrători în sistemul social public și privat,
 • asistenți de cercetare,
 • cercetători,
 • funcționari publici.

Programul de studii Teologie Romano-Catolică pastorală pregătește

 • preoți pentru cultul romano-catolic
 • profesori pentru învățământul religios primar și secundar
 • expert în probleme ale minorităților religioase
 • asistenți de cercetare, cercetători
 • funcționari publici.
 Oportunităţi de angajare
 • Organizații non-guvernamentale şi bisericeşti
 • Primării și administrație publică
 • Centre de consiliere pentru persoane aflate în dificultate
 • învățământ
 • Mass-media (departamente sociale)
 • Institute de cercetare,
 • Departamente de resurse umane
Continuarea studiilor
  Absolvenții au posibilitatea să se înscrie la masteratul Facultății noastre:

 • Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară (2 ani)

După absolvirea acestuia, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii religioase.

Este posibilă și continuarea studiilor (master, apoi doctorat) în domenii înrudite.

Numărul de locuri pentru anul academic 2020-2021
Studenți români:

 • Locuri repartizate statistic – 19
 • Absolvenți licee din mediul rural – 1
 • Locuri cu taxă – 20

Români de pretutindeni

 • Buget cu bursă – 2
 • Buget fără bursă – 1
 • Locuri cu taxă – 1

Locuri rămase libere pentru sesiunea Septembrie 2020

Studenţi români: 12 locuri cu taxă

Români de pretutindeni: 2 locuri buget cu bursă, 1 loc buget fără bursă; 1 loc cu taxă

Perioada desfăşurării admiterii
Sesiunea iulie:

 • 13 – 24 iulie – înscrierea candidaţilor după următorul program:
  • 13 – 17 iulie între orele 9.00 – 16.00
  • 18 – 19 iulie între orele 9.00 – 13.00
  • 20 – 24 iulie între orele 9.00 – 16.00
 • 27 – 31 iulie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 
Sesiunea septembrie:

 • 7 – 9 septembrie – înscrierea candidaţilor, între orele 9.00 – 16.00
 • 10 septembrie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Condiţii de înscriere

Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Taxe

Taxa de înscriere: 0 RON

Taxa de şcolarizare: 2000 RON

Criterii de admitere
Teologie Romano-Catolică asistenţă socială

 • 100% – media examenului de bacalaureat 

Teologie Romano-Catolică Pastorală

 • 100% media examenului de bacalaureat 

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în ciclul de studii liceale premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie, absolvenți cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere

Criterii de departajare în caz de medii egale
În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii liceale
Actele necesare

Recomandăm ca înscrierea candidaților la concursul de admitere să se facă ONLINE.

 • Pentru înscrierea ONLINE documentele vor fi scanate şi încărcate în platforma Universităţii (https://inscriere.uaic.ro/). Candidații declaraţi admişi au obligația ca odată cu confirmarea locului să își completeze dosarul de înscriere cu actele în original.

 • Pentru depunerea dosarului „în fizic” la Comisia de admitere a facultăţii, candidații trebuie să respecte măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 stabilite prin Ordinul nr. 4267 din 18 mai 2020. În acest sens, accesul în instituţia de învăţământ se va face doar după completarea unei Declarații pe propria răspundere pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor cu CORONAVIRUS (COVID-19).

• Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;

• Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)

• Original* și copie după certificat de naștere;

• Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

• Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);

• În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;

• 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5);

• Certificatul de botez și o recomandare din partea parohului (numai pentru candidații la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală);

• Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;

• Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Important

  În perioadele 28 – 31 iulie și 3 – 5 august 2020, respectiv 10-11 septembrie și 14-15 septembrie 2020, candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

1. Să îşi completeze dosarul cu actele de studii în original

2. Candidaţii admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 Ron, iar candidaţii admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (300 Ron). Aceste taxe se achită la orice agenţie BRD.

3. Sa semneze Contractul de studii (Se completează la Secretariat)

4. Să depună la dosarul personal un extras de cont în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.)

Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

Ce cursuri se fac?
Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială
 • Discipline fundamentale

Ştiinţe biblice ♦ Teologie dogmatică ♦  Istoria Bisericii ♦ Teologie morală ♦ Teologie socială  ♦  Introducere în sociologie ♦ Psihologie socială ♦ Drept și legislație în AS ♦ Dezvoltare umană ♦ Metodologia cercetării sociale

 • Discipline de specialitate

Filosofie ♦ Bioetică ♦ Competențe și abilități practice ♦ Sistem de Asistență Socială ♦ Bazele Asistenței Sociale ♦ Politici sociale ♦ Fundamentele doctrinei sociale a Bisericii Catolice ♦ Dreptul canonic ♦ AS aplicată ♦ Diagnoza și soluționarea problemelor sociale ♦ AS a familiei și copilului ♦ AS a persoanelor vârstnice ♦ Elemente de psihopatologie și asistența socială a bolnavului psihic ♦ Consiliere în AS ♦ AS a persoanelor cu dizabilități ♦ Metodologia lucrărilor științifice ♦ Psihologia vârstelor vieții religioase ♦ Teologie liturgică ♦ Religie și Asistență Socială ♦ Managementul și evaluarea programelor de asistență socială ♦ Practică de vară

 • Discipline complementare

Antropologie creștină ♦ Limba italiană ♦ Tehnologii informaționale și de comunicare ♦ Etică și integritate academică ♦ Educație fizică

Teologie Romano-Catolică Pastorală
 • Discipline fundamentale

Ştiinţe biblice (Introducere în Sfânta Scriptură Pentateuhul, Cărţile istorice, Cărţile profeţilor, Evangheliile, Scrisorile sfântului Paul) ♦ Teologie dogmatică (Sfânta Treime, Antropologia teologică, Cristologia, Pneumatologia) ♦ Istoria Bisericii

 • Discipline de specialitate

Filosofie (Logică, Epistemologie şi Cosmologie, Ontologie, Metafizică, Cosmologie şi antropologie filozofică, Teodicee, Etica) ♦ Istoria filosofiei ♦ Teologia spirituala ♦ Teologie fundamentală ♦ Teologia religiilor ♦ Dreptul canonic ♦ Teologie morală (Fundamentală, Morala virtuţilor, Biotetica, Doctrina socială a Bisericii) ♦ Liturgie ♦ Teologie pastorală ♦ Psihologia experienței religioase,

 • Discipline complementare

Catehetică ♦ Patrologie ♦ Misiologie ♦ Limba italiană ♦ Limbi clasice: latină, greacă, ebraică ♦ Muzica ♦ Retorică ♦ Metodologie ♦ Tehnologii informaționale și de comunicare ♦ Practică pastorală

Cine sunt profesorii?
Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

 • Profesori titulari

Prof.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu, Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea, Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu, Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş, Lect.univ.dr.pr. Fabian Doboş, Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif

 • Profesori invitaţi

Prof. univ. dr. Daniela Șoitu, Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, Prof. univ. dr. Ion Ionescu, Prof. univ. dr. Dumitru Stan, Prof. univ. dr. Doina Balahur Prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru, Conf. univ. dr. Gabriela Irimescu, Conf. univ. dr. Nina Mihalache, Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu, Prof. Stelian Hadâmbu

Teologie Romano-Catolică Pastorală

 • Profesori titulari

Conf.univ.dr.pr. Ştefan Lupu, Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu, Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea, Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş, Lect.univ.dr.pr. Fabian Doboş, Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif, Lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț

 • Profesori invitaţi

Lect. univ. dr. pr. Benone Farcaș, Lect. univ. dr. pr. Mihai Pătraşcu, Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu. Prof. Stelian Hadâmbu

De ce la noi?
Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te instrui şi forma

 • într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere romano-catolică a Bibliei în limba română
 • într-un centru misionar dinamic, care activează în ţări de pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama)
 • într-o pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se răspândesc constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică
 • într-o comunitatea academică matură, care este implicată în fluxul internaţional de valori culturale şi care promovează activ mobilităţile de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene
 • într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile societăţii postinformaţionale şi seculare
Ce resurse avem?
 • Cazare

Este asigurată în condiţii foarte avantajoase în căminul „Sfântul Dominic Savio”, în căminele Universităţii şi în căminul Institutului Teologic „Sfântul Iosif”.

 • Burse de studiu

Candidaţii admişi vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au studenţii din învăţământul de stat: burse, reduceri la mijloacele de transport în comun, cazare şi masă etc., conform legilor în vigoare.

 • Bibliotecă

Aceasta cuprinde peste 45.000 volume din domeniul teologiei, științelor sociale și domeniilor înrudite. Fișierul poate fi consultat pe internet.

 • Capelă

Studenții sunt bineveniți în Capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” și la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină”, unde se celebrează în fiecare duminică Liturghia pentru studenți.

 

Activităţi extracurriculare
Pe parcursul anilor de studii, studenţilor li se oferă posibilitatea să participe la diferite activităţi care să-i sprijine în formarea lor ştiinţifică, umană şi spirituală:

 • participarea la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific
 • vizite la diferite obiective culturale din Iaşi
 • zile de reculegere
 • cateheze
 • zile de destindere

 

 

Lasă un răspuns