ADMITERE 2018: Studii universitare de licență

Specializări oferite pentru studii universitare de licenţă
 • Teologie Romano-Catolică asistenţă socială (3 ani, IF)
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani, IF)
De ce la noi?
 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te instrui şi forma
 • într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere romano-catolică a Bibliei în limba română
 • într-un centru misionar dinamic, care activează în ţări de pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama)
 • într-o pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se răspândesc constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică
 • într-o comunitatea academică matură, care este implicată în fluxul internaţional de valori culturale şi care promovează activ mobilităţile de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene
 • într-un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile societăţii postinformaţionale şi seculare
Numărul de locuri propuse pentru anul academic 2018-2019
1. Studenţi români:

 • 22 locuri buget
 • 20 locuri cu taxă

2. Români de pretutindeni

 • 1 loc buget, cu bursă
 • 1 loc buget, fără bursă
 • 2 locuri taxă
Perioada desfăşurării admiterii
Sesiunea iulie:

 • 16 – 21 iulie – înscrierea candidaţilor
 • 23 – 25 iulie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Programul de înscriere a candidaților:

 • luni, 16 iulie – vineri, 20 iulie 2018 între orele 9.00-18.00
 • sâmbătă, 21 iulie 2018 – 9.00-13.00

Candidaţii la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală vor susţine, pe data de 23 iulie 2018 la ora 9.00 în Amf. A14, proba orală la Teologie Dogmatică

Sesiunea septembrie:

 • 10 – 12 septembrie – înscrierea candidaţilor
 • 13 septembrie – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Programul de înscriere a candidaților:

 • luni, 10 septembrie – miercuri, 12 septembrie 2018 între orele 9.00-16.00

Candidaţii la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală vor susţine, pe data de 13 septembrie 2018 la ora 9.00 în Amf. A14, proba orală la Teologie Dogmatică

Condiţii de înscriere

Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, candidează la admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Taxe

Taxa de înscriere: 0 RON

Taxa de şcolarizare: 1600 RON

Criterii de admitere
Teologie Romano-Catolică asistenţă socială

 • 100% – media examenului de bacalaureat

Teologie Romano-Catolică Pastorală

 • 40% – proba orala la Teologie Dogmatica (YOUCAT – Catehismul pentru tineri)
 • 60% media examenului de bacalaureat

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie, absolvenți cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere

Criterii de departajare în caz de medii egale
În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii liceale
Actele necesare

Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;

Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;

• Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)

• Original* și copie după certificat de naștere;

• Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);

• În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;

• 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5);

Certificatul de botez și o recomandare din partea parohului (pentru candidații la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală);

• Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;

Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Important
În perioadele:

 •  26-27 iulie şi 30 iulie-1 august 2018 (pentru sesiunea iulie)
 • 14, 16 și 18 septembrie 2018 (pentru sesiunea septembrie)

candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

1. Să îşi completeze dosarul cu actele de studii în original

2. Candidaţii admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare de 50 Ron, iar candidaţii admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (240 Ron). Aceste taxe se achită la orice agenţie BRD.

3. Sa semneze Contractul de studii (Se completează la Secretariat)

Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la pierderea locului ocupat în urma desfăşurării concursului de admitere.

Ce cursuri se fac?
Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială
 • Discipline fundamentale

Ştiinţe biblice ♦ Teologie dogmatică ♦ Teologie morală ♦ Dreptul canonic ♦ Fundamentele doctrinei sociale a Bisericii Catolice ♦ Sistem de Asistență Socială ♦ Sociologie generală ♦ Metodologia cercetării sociale, Politici sociale

 • Discipline de specialitate

Filosofie ♦ Istoria Bisericii ♦ Bioetică ♦ Dezvoltare umană ♦ Competențe și abilități practice ♦ Teorie și metodă în AS ♦ Misiunea Bisericii și Statul ♦ Drept și legislație în AS ♦ AS aplicată ♦ Metodologia elaborării proiectelor ♦ AS a familiei și copilului ♦ AS a persoanelor vârstnice ♦ Elemente de psihopatologie și asistența socială a bolnavului psihic ♦ Psihologie socială aplicată ♦ Consiliere în AS ♦ AS a persoanelor cu nevoi speciale

 • Discipline complementare

Antropologie creștină ♦ Istoria filosofiei ♦ Limba italiană ♦ Metodologie ♦ Tehnologii informaționale și de comunicare ♦ Practică de vară

Teologie Romano-Catolică Pastorală
 • Discipline fundamentale

Ştiinţe biblice (Introducere în Sfânta Scriptură Pentateuhul, Cărţile istorice, Cărţile profeţilor, Evangheliile, Scrisorile sfântului Paul) ♦ Teologie dogmatică (Sfânta Treime, Antropologia teologică, Cristologia, Pneumatologia) ♦ Istoria Bisericii

 • Discipline de specialitate

Filosofie (Logică, Epistemologie şi Cosmologie, Ontologie, Metafizică, Cosmologie şi antropologie filozofică, Teodicee, Etica) ♦ Istoria filosofiei ♦ Teologia spirituala ♦ Teologie fundamentală ♦ Teologia religiilor ♦ Dreptul canonic ♦ Teologie morală (Fundamentală, Morala virtuţilor, Biotetica, Doctrina socială a Bisericii) ♦ Liturgie ♦ Teologie pastorală ♦ Psihologia experienței religioase,

 • Discipline complementare

Catehetică ♦ Patrologie ♦ Misiologie ♦ Limba italiană ♦ Limbi clasice: latină, greacă, ebraică ♦ Muzica ♦ Retorică ♦ Metodologie ♦ Tehnologii informaționale și de comunicare ♦ Practică pastorală

Cine sunt profesorii?
Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

 • Profesori titulari

Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu, Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea, Conf.univ.dr.pr. Iosif Enăşoae, Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş, Lect.univ.dr.pr. Fabian Doboş, Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif, Lect.univ.dr.pr. Iulian-Valerian Ianuş

 • Profesori invitaţi

Prof. univ. dr. Daniela Șoitu, Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, Prof. univ. dr. Ion Ionescu, Prof. univ. dr. Dumitru Stan, Prof. univ. dr. Doina Balahur Prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru, Conf. univ. dr. Gabriela Irimescu, Conf. univ. dr. Nina Mihalache, Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu, Prof. Stelian Hadâmbu

Teologie Romano-Catolică Pastorală

 • Profesori titulari

Conf.univ.dr.pr. Ştefan Lupu, Conf.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu, Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea, Conf.univ.dr.pr. Iosif Enăşoae, Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş, Lect.univ.dr.pr. Fabian Doboş, Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif, Lect.univ.dr.pr. Iulian-Valerian Ianuş

 • Profesori invitaţi

Lect. univ. dr. pr. Benone Farcaș, Lect. univ. dr. pr. Mihai Pătraşcu, Lect. univ. dr. pr. Daniel Iacobuț, Lect. univ. dr. Cristian Ungureanu. Prof. Stelian Hadâmbu

Perspective de carieră
Programul de studii Teologie Romano-Catolică asistență sociala pregătește

 • asistenți sociali,
 • consilieri în probleme sociale,
 • mediatori sociali,
 • pedagogi în licee seminariale,
 • consilieri și referenți culturali în așezămintele bisericești,
 • documentariști,
 • lucrători în sistemul social public și privat,
 • asistenți de cercetare,
 • cercetători,
 • funcționari publici.
Programul de studii Teologie Romano-Catolică pastorală pregătește

 • preoți pentru cultul romano-catolic
 • profesori pentru învățământul religios primar și secundar
 • expert în probleme ale minorităților religioase
 • asistenți de cercetare, cercetători
 • funcționari publici.
Oportunităţi de angajare
 • Organizații non-guvernamentale şi bisericeşti
 • Primării și administrație publică
 • Centre de consiliere pentru persoane aflate în dificultate
 • Învățământ
 • Mass-media (departamente sociale)
 • Institute de cercetare,
 • Departamente de resurse umane
Continuarea studiilor
Absolvenții au posibilitatea să se înscrie la masteratele Facultății noastre:

 • Strategii ale Carităţii Creştine (2 ani)
 • Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară (2 ani)

După absolvirea acestora, se poate continua cu doctoratul în Teologie / Studii religioase.

Este posibilă și continuarea studiilor (master, apoi doctorat) în domenii înrudite.

Ce resurse avem?
 • Cazare

Este asigurată în condiţii foarte avantajoase în căminul „Sfântul Dominic Savio”, în căminele Universităţii şi în căminul Institutului Teologic „Sfântul Iosif”.

 

 • Burse de studiu

Candidaţii admişi vor beneficia de toate drepturile şi obligaţiile pe care le au studenţii din învăţământul de stat: burse, reduceri la mijloacele de transport în comun, cazare şi masă etc., conform legilor în vigoare.

 

 • Bibliotecă

Aceasta cuprinde peste 45.000 volume din domeniul teologiei, științelor sociale și domeniilor înrudite. Fișierul poate fi consultat pe internet.

 

 • Capelă

Studenții sunt bineveniți în Capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” și la Catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină”, unde se celebrează în fiecare duminică Liturghia pentru studenți.

Activităţi extracurriculare
Pe parcursul anilor de studii, studenţilor li se oferă posibilitatea să participe la diferite activităţi care să-i sprijine în formarea lor ştiinţifică, umană şi spirituală:

 • participarea la diferite congrese şi simpozioane cu caracter teologic, cultural şi ştiinţific
 • vizite la diferite obiective culturale din Iaşi
 • zile de reculegere
 • cateheze
 • zile de destindere

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019

 

Lasă un răspuns