Admitere 2016: Studii universitare de masterat

   Programul studiilor de master vizează formarea unor competenţe generale şi a unor competenţe specifice cu misiunea asumată, având ca dimensiuni de referinţă pregătirea pentru gestionarea şi rezolvarea pozitivă a problemelor specifice asistenţei sociale, cât şi cercetarea ştiinţifică în domeniu. Pentru anul universitar 2016-2017, Facultatea de Teologie Romano-Catolică propune 2 programe de masterat.

 • Strategii ale carităţii creştine (2 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă)
 • Teologie Romano-Catolică Pastorală aplicată (2 ani, IF – învăţământ cu frecvenţă) – sub rezerva acreditării

   Numărul de locuri propuse pentru anul academic 2016-2017:

DOMENIUL
Specializarea
 Nr. locuri BUGET
 Nr. locuri TAXĂ
Teologie
Strategii ale carităţii creştine, IF
20
10
Teologie
Teologie Romano-Catolică Pastorală aplicată, IF

   Perioada desfăşurării admiterii:

Sesiunea iulie:
18 – 23 iulie înscrierea candidaţilor
24 – 27 iulie selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
Sesiunea septembrie:
05 – 07 septembrie înscrierea candidaţilor
08 – 10 septembrie selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

   Condiţii de înscriere

   Candidaţii la admitere sunt absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă. Respectând constituţia ţării şi legile unei adevărate democraţii, facultatea primeşte candidaţi aparţinând oricărei religii sau confesiuni religioase.

   Taxe:

   Taxa de înscriere: 0 RON

   Taxa de şcolarizare: 2.000 RON

   Criterii de admitere:

    100% – media la examenul de licenţă

   Criterii de departajare în caz de medii egale:

   În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii din facultate.

   Acte necesare pentru dosarul de admitere:

 • Diploma de licenţă în original şi Suplimentul de diplomă. Candidaţii care nu au primit diploma de licenţă şi Suplimentul de diplomă vor aduce Adeverinţa de licenţă în original. Dacă un candidat nu depune la dosar diploma în original, el va depune copii legalizate (pentru domeniile din afara UAIC) sau copii simple (pentru domeniile din UAIC), la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor – adeverinţă din care să numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Copie după cartea de identitate;
 • Certificatul de botez;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Două fotografii (tip buletin);
 • Curriculum vitae (CV);
 • Dosar plic;

   Pe durata studiilor, studenţii pot beneficia de cazare fie în căminele Universităţii, fie în Aşezământul socio-caritativ ”Sf. Dominic Savio”, cămin ce aparţine Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. Studenţii de la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală vor fi cazaţi în Căminul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” Iaşi.

   Mai multe informaţii se pot obţine de la secretariatul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică: Bd. Carol I, nr. 11, 700506-Iaşi; telefoane: secretariat: 0232/201115, decanat: 0232/201114, fax 0232/201114, e-mail: ftrc@uaic.ro,www.ftrc.uaic.ro

Lasă un răspuns