Ziua Socială pentru Studenţi (ediţia a VII-a, 2019): „Scandalul – provocare istorică în Biserică”

Sâmbătă, 23 februarie 2019, în Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, sub patronajul Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „A.I. Cuza” Iași, s-a desfășurat Ziua Socială pentru Studenți, ediția a VII-a, 2019, cu tematica „Scandalul – provocare istorică în Biserică”. Evenimentul, moderat de pr. Dr. Fabian Doboș, a fost organizat în colaborare cu Episcopia de Iaşi prin Oficiul pentru Pastoraţia Universitară (www.opuis.ro), Institutul Teologic Romano-Catolic și Asociaţia Studenţilor Catolici din Iaşi.

Conform unei frumoase tradițiii, în cadrul acestei zile, studenți de la universități ieșene se întâlnesc pentru a discuta împreună teme importante din domeniul social. Pentru acest an a fost aleasă o temă cu profunde și actuale ecouri, scandalul, temă care a fost abordată din punct de vedere biblic, religios, social, psihologic și eclezial.

Evenimentul a fost deschis de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, care a pus în lumină actualitatea unei astfel de teme și faptul că nici Biserica nu este străină de acest fenomen, ba mai mult, însuși fundamentul ei este un scandal, scandalul crucii. Însă scandalul are un efect benefic, adăuga el, ne cheamă să descoperim adevărul și ne amintește fragilitatea noastră, a tuturor oamenilor, inclusiv a celor din Biserică, începând de la Petru și până la fiecare dintre noi.

În cuvântul său de salut, Mons. Benone Farcaș, rectorul Seminarului și gazda acestui eveniment, i-a felicitat pe organizatori și participanți pentru curajul de a trata această temă.

Tema abordată nu a beneficiat doar de o expunere orală și o manifestare academică, ci are și o proiecție concretă, cartea Scandalul Scandalurilor care urmează să apară la Editura „Sapientia”, carte care i-a determinat pe organizatori să aleagă această temă pentru ediția a VII-a a Zilei Sociale pentru Studenți. Această carte a fost prezentată de pr. dr. Ștefan Lupu.

Primul conferențiar al acestei zile a fost pr. drd. Iosif Antili, Institutul Teologic Romano-Catolic, care a a analizat tema scandalului din prisma Sfintei Scripturi: „Între «Piatra de moară» și «Stânca de cădere» din Sion”. Încă de la bun început părintele nu s-a sfiit să afirme că Biblia este plină de scandaluri: provocări, păcate, fapte care ating sensibilitatea morală etc. În înțelesul biblic, scandalul este o capcană, o piatră de poticneală, și poate fi de trei feluri: scandalul care vine din exemplele negative (cum ar fi: David și Batșeba, Solomon și idolatria, Ahab și Izabela); scandaluri care provin din ignoranța cititorului Bibliei (fragmente care scandalizează pentru că nu sunt plasate în contextul în care au fost scrise) și scandaluri pozitive, provocatoare (mari figuri intrigante precum Iob, Osea, dar mai ales Isus Cristos, cel care ne-a oferit cea mai scandalizatore imagine a lui Dumnezeu, un Dumnezeu răstignit). Toate aceste scandaluri biblice, însă, trebuie să ne împingă la un examen critic al vieții, este iarba amară a pedagogiei divine. De aceea trebuie să avem curajul să ne lăsăm scandalizați.

După pauză a urmat prof. univ. dr. hab. Daniela Şoitu, Facultate de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, cu prezentarea: „Cum reacţionăm la scandal?”. Prin intermediul acesteia a mutat discuția din planul biblic-religios în cel psiho-social, pornind de la înțelesul laic al scandalului, înțeles care include prilejul, fapta și reația (întregul ansamblu de factori din jurul acestui fenomen). De la înțelesul laic se ajunge la sensul actual al scandalului care are în centru utilitatea lui economică: scandalul se vinde. În acest context prezentarea a luat un alt curs, nu ne-a mai oferit răspunsuri, ci mai ales întrebări: Când și de ce ne scandalizăm? Cine este vinovatul scandalului? Ce facem în fața scandalului? Ajutați de aceste întrebări am descoperit dubla valență a scandalului: cea obiectivă (vina celui care dă scandal) și cea subiectivă (vina celui care se scandalizează datorită prejudecăților sale).

După aceste două conferințe, adunarea academică s-a transformat în adunare eclezială în capela Institutului unde am participat la sfânta Liturghie prezidată de PS Aurel Percă. În cadrul predicii, el ne-a pus în față un alt scandal al creștinismului, martiriul, mai exact curajul martiriului. Ca exemplu concret a fost sfântul comemorat în această zi, Policarp, cel care i-a scandalizat pe păgâni pentru că nu a dorit să-i scandalizeze pe creștini. Astfel ne-a demonstrat că a fi creștin cu adevărat înseamnă să-l urmăm pe Cristos. El care a fost scandal pentru cei din jurul său, ne cheamă și pe noi să fim scandal pentru lume, scandalul sfințeniei.

În programul de după prânz a urmat cea de-a treia conferință, a pr. dr. Lucian Păuleț, cu tema: „Biserica – Trupul mistic al lui Cristos: prieten sau duşman?”. El a plasat scandalul în cadrul Bisericii care prin natura sa este scandal, casta meretrix. Biserica este totodată sfântă și păcătoasă, este imaculată și alcătuită din păcătoși. În perspectiva acestui mister al Bisericii trebuie să privim toate scandalurile din sânul ei, înțelegând mai ales că greșelile sunt ale membrilor Bisericii, nu ale Bisericii întregi. Însă nici Biserica nu este pasivă în fața scandalului, ci răspunde prin reformă, însă niciodată o reformă a fundamentului ei sfânt. Odată înțeleasă această perspectivă putem să ne punem întrebarea: Biserica ne este prieten sau dușman?

Această ultimă conferință a zilei a fost urmată de atelierele de lucru în cadrul cărora tinerii participanți au adus propria contribuție la înțelegerea scandalului general, biblic și actual. După dezbaterea temelor pe grupe, concluziile au fost expuse în plen.

Ziua s-a încheiat cu un recital de orgă susținut în capela Institutului de către Alexandru Catău, student la Paris. El ne-a încântat atât cu opere cunoscute, cât și cu trei improvizații dintre care ultima inspirată de imaginea scandalului, o interpretare care demonstrează că muzica nu înseamnă doar acorduri armonioase, ci și sunete stridente, la fel cum și viața nu este numai lapte și miere, ci adeseori este amestecată cu amarul scandalului. Însă încheierea interpretării, o concluzie lină, armonioasă, ne-a amintit că și tulburările scandalului se liniștesc.

Fechetă Ciprian

Pentru mai multe fotografii, vizitați galeria Ziua Socială pentru Studenţi

Lasă un răspuns