Tabere studențești – 2019

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Programul „Tabere Studenţeşti” 2019.

Conform metodolgiei pot depune cerere studenții înmatriculați la forma de învătământ cu frecvenţă, din ciclurile de licență și masterat, integraliști (studentii care au promovat toate disciplinele de studiu din anul anterior de scolarizare), în vârsta de pâna la 35 de ani.

În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale criteriul de student integralist nu se aplică.

IMPORTANT! Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se depun la Secretariatul facultăţii, în perioada 19 aprilie-17 mai 2019.

Metodologia tabere studentesti 2019

Anexa 4 – Cerere înscriere 2019

Lista studenților care au depus cereri pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Național Tabere Studențești 2019

Comisia de selecţie se va întruni pe data de 4 iunie 2019 la orele 9.45 la Decanatul Facultăţii, în vederea stabilirii studenţilor beneficiari de tabere.

Componența nominală a comisiei

Lista inițială a studenților care vor beneficia de tabere prin programul național ”Tabere Studențești” 2019

 

 

        

Lasă un răspuns