Simpozionul naţional „Catolicii din Moldova şi Centenarul Unirii de la 1918”

În perioada 21-23 martie 2018, sub patronajul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi şi al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi s-a desfăşurat simpozionul naţional „Catolicii din Moldova şi Centenarul Unirii de la 1918” găzduit în Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi.

Evenimentul a fost deschis în seara zilei de 21 martie în capela Seminarului Romano-Catolic din Iaşi, la ora 19.00, când s-a celebrat vecernia pentru eroii căzuţi în Primul Război Mondial. Celebrarea a fost condusă de părintele diacon Iosif Ghiuzan.

Ziua următoare a debutat cu o sfântă Liturghie pentru aceşti eroi. Această Liturghie a avut loc în capela seminarului, la ora 7.00, fiind prezidată de părintele rector al seminarului, Mons. Benone Farcaş. Imediat după Liturghie a urmat micul dejun, pentru ca la ora 9:00 să înceapă sesiunea de conferinţe.

În Aula Magna, la ora 9.00, s-a deschis această sesiune moderată de pr. dr. Ştefan Lupu, decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică. În introducere el a dat cuvântul invitaţilor săi speciali: PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, PS Aurel Percă, episcop auxiliar, prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, şi Mons. Benone Farcaş, rector al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi totodată gazda acestui eveniment. Din cuvântările de salut ale acestora am descoperit valoarea temei discutată astăzi: rolul catolicilor în cadrul Primului Război Mondial şi al Marii Uniri de la 1918, fapte realizate nu de cei puţini pe care îi cunoaştem, ci de către cei mulţi care au luptat fără a fi cunoscuţi de nimeni. Printre aceştia se află şi străbunicii noştri catolici.

Prima conferinţă, la ora 9.30, a fost ţinută de prof. univ. dr. Mihai Dorin. Prelegerea sa „Proiectul Unirii şi fundamentele modernizării României” a avut drept scop acela de a scoate la iveală fundamentul care a fost necesar pentru realizarea Unirii, acela al provocării modernizării intelectuale şi culturale a României, acela al dezlipirii de ideologia imperialistă orientală şi orientarea spre Occident. Acest lucru s-a realizat greu, dar nu a fost imposibil pentru că „România, ţară mică, a avut oameni mari”.

A urmat, la ora 10.00, conferinţa lect. univ. dr. pr. Fabian Doboş „Papa Benedict al XV-lea, PS Raymund Netzhammer şi pr. Ulderico Cipolloni, mari personalităţi bisericeşti în timpul Primului Război Mondial”. Aceştia au fost semne pe pământ ale faptului că Dumnezeu, chiar şi într-o lume a războiului, este iubire şi pace. Acest lucru s-a putut observa în munca papei Benedict al XV-lea, „profet al păcii”, şi a celor doi păstori ai turmei creştine române din acel timp, PS Raymund Netzhammer şi pr. Ulderico Cipolloni.

În continuare, situaţia mai detaliată a catolicilor în această perioadă a Primului Război Mondială a fost prezentată începând cu ora 11.00 de către dr. Dănuţ Doboş în cadrul conferinţei „Dieceza Romano-Catolică de Iaşi în anii Primului Război Mondial”. El ne-a vorbit despre militarii catolici care s-au aşezat în aceeaşi linie pe frontul de luptă cu fraţii lor români, şi care au luptat pentru ţara lor şi pentru dreptul lor la identitate românească. Printre aceşti eroi nu sunt doar cei de pe front, ci şi cei care au luptat cu nefastele consecinţe ale războiului, precum cei doi seminarişti care şi-au jertfit viaţa slujindu-i pe bolnavii de tifos de la spitalul Galata. În schimbul acestor jertfe ceea ce primeau ai noştri înaintaşi erau doar suspecţi de spionaj. Acest adevăr al celor 27 de parohii catolice din acel timp a fost expus de părintele Cornel Cadar prin conferinţa „Preoţii şi parohiile catolice din Moldova în Primul Război Mondial” de la ora 11.30.

Cel ce a urmat la pupitru a fost prof. Anton Coşa de la Muzeul de Istorie Bacău cu prelegerea „Eroii catolici din Moldova căzuţi în Primul Război Mondial. Şi ei au făurit Marea Unire de la 1918”. El a demonstrat că religia catolică nu a fost un impediment ca oştenii să-şi împlinească datoria militară, ci a devenit un impuls către iubirea şi slujirea patriei cu simţ de răspundere şi onoare. Iar o astfel de jertfă a unor astfel de oameni simpli este fundaţia pe care s-a clădit Unirea de la 1918.

Programul de dimineaţă a fost încheiat cu o „memorie a fotografiilor” din 1918 oferită de conf. univ. dr. pr. Ştefan Lupu începând cu ora 12.30. El scos în evidenţă un alt eveniment al acelei vremi, o colecţie de fotografii realizate în Dieceza de Iaşi în 1918 la cererea administratorului apostolic Ulderico Cipolloni. Aceste imagini au fost adunate într-un album scos de Editura „Sapientia” cu ocazia acestui centenar al Marii Uniri.

Programul de după-amiază a început cu câteva aspecte al Marii Uniri în mediul catolic. Din acest punct de vedere, la ora 15.00, pr. drd. Petru Ciobanu ne-a vorbit despre „Catolicii din Basarabia după Marea Unire” care nu s-au unit doar cu România, ci şi cu comunitatea catolică a Diecezei de Iaşi, dezlipindu-se de Tiraspol. Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu catolicii din Bucovina care, dezlipindu-se de Leber, au intrat în comuniune cu Dieceza de Iaşi, fapt prezentat de pr. Alois Moraru în cadrul conferinţei „Catolicii din Bucovina după Marea Unire” la ora 15.30.

În continuare s-a vorbit despre însuşi cele povestite de catolicii bătrâni referitoare la aceste aspecte istorice. Prof. dr. Cătălin George Fedor în cadrul prelegerii „Memoria locuitorilor comunităţilor catolice din Moldova privitoare la Unirea de la 1918” de la ora 16.30 a prezentat rezultatele unor interviuri luate bătrânilor din comunităţi catolice, prima generaţie după Marea Unire, despre identitatea lor românească şi catolică. Aceste mărturii au căpătat un caracter mai particular în conferinţa prof. univ. dr. pr. Emil Dumea „Căzuţi pentru patrie din satele Tămăşeni şi Adjudeni (judeţul Neamţ)”.

Seria de prelegeri s-a încheiat cu un film documentar, „Spre aducere aminte. Dieceza Romano-Catolică de Iaşi în anii Primului Război Mondial”, realizat de Departamentul de Cercetare Istorică „Fericitul Anton Durcovici” al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi care a sintetizat în 40 de minute întreaga situaţie a catolicilor în perioada Primului Război Mondial şi al Marii Uniri. După vizionarea acestuia, PS Petru Gherghel împreună cu PS Aurel Percă au ţinut să ofere un semn de recunoştinţă pentru eforturile celor ce au făcut posibil un astfel de eveniment şi au comunicat hotărârea lor de a-i preţui pe eroii căzuţi în Primul Război Mondial în întreaga dieceză în zilele de 27 iulie şi 1 decembrie 2018.

Ziua a doua a simpozionului s-a încheiat aşa cum a început, în capelă, în faţa Domnului, printr-o vecernie celebrată de părintele diacon Ionuţ Gabriel Giurgică pentru cei căzuţi pentru cauza patriei.

Ciprian Fechetă

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto: 22 martie: Iaşi (ITRC): Simpozionul naţional „Catolicii din Moldova şi Centenarul Unirii de la 1918”. Foto: Adrian Cuba

*

Filmul documentar „Spre aducere aminte. Dieceza Romano-Catolică de Iaşi în anii Primului Război Mondial”, realizat de Departamentul de Cercetare Istorică „Fericitul Anton Durcovici” al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi

 

Lasă un răspuns