Proiect pentru incurajarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru studenții de la FTRC

În perioada iunie-decembrie 2021 este în desfășurare la nivel de Universitate un proiect dedicat studenților, pregătirii lor profesionale și inițiativelor în vederea consolidării unui parcurs antreprenorial. Proiectul intitulat „Consolidarea ecosistemului antreprenorial din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, acronim ECO-ANT-UAIC, cod CNFIS-FDI-2021-0418, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, vizează susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților.  Acest obiectiv este avut în vedere și prin extinderea colaborării cu mediul de afaceri, contribuind astfel la încurajarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților.

Pentru atingerea acestor obiective proiectul își propune realizarea unor activități concrete, în diferite etape: (amintim în linii generale unele dintre ele)

–        Aplicare chestionar în vederea stabilirii sferei de interes pentru cursurile de formare antreprenorială

–        Identificare membri grup țintă

–        Conferințe cu antreprenori de succes sub egida „Lecții de antreprenoriat”

–        Organizare cursuri antreprenoriat / ateliere tematice

–        Competiție de idei de microproiecte antreprenoriale

–        Organizare competiții planuri de afaceri

–        Organizare workshop-uri prin care să fie evidențiate beneficiile antreprenoriatului

–        Elaborarea unui ghid „Cum să începi o afacere”.

–        Activități de consiliere

O prima etapa consta in elaborarea unei baze de date cu studenți si absolvenți interesați să se implice în proiect, precum si completarea unui chestionar.

Chestionarul îl puteți completa online accesând acest link: https://forms.gle/6L1J3fAvmcHCAgvF8

Vă mulțumesc pentru disponibilitate și colaborare.

Mult succes!

Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob

Lasă un răspuns