Plata taxelor de școlarizare

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 se pot achita fie integral, fie în tranșe, conform calendarului următor:

pentru semestrul I:

  • tranşa I – 50% din taxa de școlarizare pentru semestrul I – până la 15 noiembrie 2022
  • tranşa a II-a – 50% din taxa de școlarizare pentru semestrul I – până la 15 ianuarie 2023

pentru semestrul al II-lea:

  • tranşa I – 50% din taxa de școlarizare pentru semestrul II –  până la 15 martie 2023
  • tranşa a II-a – 50% din taxa de școlarizare pentru semestrul II – până la 15 mai 2023.

Taxele se achită la orice agenţie BRD sau online la plati-taxe-uaic

PENTRU ACHITAREA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE PRIN BRD VEŢI PRECIZA URMĂTOARELE:

  1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
  2. Facultatea de Teologie Romano-Catolică
  3. Forma de învăţământ:  licenţă (cod 1361), master (cod 2416)
  4. Contul –  RO 68 BRDE 240 SV 89534452400
  5. Tipul taxei – taxă de şcolarizare (COD 31)

Lasă un răspuns