Invitaţie la a şasea ediţie a Săptămânii Sociale pentru Studenţi

Oficiul Diecezan pentru Pastoraţie Universitară, în colaborare cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi și Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași organizează a şasea ediţie a programului de formare pentru studenţi „SSSSăptămâna Socială pentru Studenţi”.

Programul se va desfăşura în staţiunea Slănic Moldova, între 20 şi 24 septembrie 2017.

Tema propusă pentru anul acesta este: „Căsătoria: orânduire divină sau rânduială umană?”.

La această „Săptămână Socială pentru Studenți” pot să participe studenți din toată țara și de la orice facultate.

Cheltuielile vor fi suportate de organizatori.

Pentru detalii şi înscrieri, sunteţi invitaţi să vă adresaţi pr. Fabian Doboş (tel. 0756/833383) sau studentului Bulai Daniel (tel. 0765/870076).

Precizări organizatorice: în curând va fi oferit şi programul SSS 2017 cu detalii tematice.

„Fie ca cei care vor să se căsătorească să se apropie de această stare cu dispoziţie potrivită şi bine pregătiţi, astfel încât să poată pe cât posibil să se ajute în vicisitudinile vieţii şi mai mult să se ajute pe drumul mântuirii şi să-şi formeze omul interior în plinătatea învăţăturii lui Cristos. (…) Cei care se gândesc să se căsătorească ca şi toţi aceia care au în grijă educaţia tinerilor creştini, ar trebui, cu respectul cuvenit pentru viitor, să pregătească ce este bun, să îndepărteze ce este rău şi să-şi amintească acele puncte despre care deja am vorbit în enciclica privind educaţia: înclinaţiile dorinţei, dacă sunt rele, trebuie să fie reprimate din copilărie, iar cele bune să fie sprijinite, şi mintea, în special a copiilor, ar trebui umplută cu învăţătura care începe cu Dumnezeu, în timp ce inima ar trebui întărită cu ajutorul harului divin, în absenţa căruia nimeni nu-şi poate stăpâni dorinţele rele” (Papa Pius al XI-lea, Casti connubii, nr. 113-114).

Oficiul pentru Pastoraţie Universitară

 

Lasă un răspuns