Invitație de participare la selecția consultanților individuali pentru Școala de vară

În baza Acordului de Grant nr. 125/SGU/PV/II din data de 07.05.2019 și a Actului adițional nr. 5/15.12.2022, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati-SGCU-PV un grant în valoare de 1.233.965 lei  pentru implementarea subproiectului Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică (TEOSPOR).

O parte din fonduri vor fi utilizate pentru activități de supraveghere, însoțire, animare în acțiunile desfășurate în cadrul sub-proiectului. În cadrul proiectului vor fi cooptati 5 supraveghetori în vederea supravegherii membrilor grupului țintă pe întreaga durată de desfășurare a școlii de vară. Vor fi de asemenea selectați 4 reprezentati ai studentilor din Ligile studentești care vor realiza activități de animare și însotire în momentele culturale și recreative.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași invită consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta serviciile.

 

Invitaţie de participare și procedura de selecție (servicii de consultanţă – selecţia consultanţilor individuali – supraveghetori)

 

Invitaţie de participare  și procedura de selecție (servicii de consultanţă – selecţia consultanţilor individuali – reprezentanți ligă sau asociații studențeşti)

Lasă un răspuns