Informații licență/disertație sesiunea iulie 2019

Rezultatele obținute la examenul de disertație – sesiunea iulie 2019

Rezultatele obținute la examenul de licență – sesiunea iulie 2019

Programarea examenului de disertaţie(afişat 2.07.2019)

Programarea examenului de licenţă (afişat 1.07.2019)

Perioada de înscriere a candidaţilor: 24 – 28 IUNIE 2019, la Secretariatul facultăţii

Susţinerea examenelor:

Marți, 2 iulie 2019, începând cu ora 09:00, Amf. A14

 • Examen de licenţă la specializările:
  • Teologie Romano-Catolică Pastorală
  • Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

Tematica pentru examenul de licență – Teologie Romano-Catolică Pastorală

Tematica pentru examenul de licență – Teologie Romano-Catolică – Asistență Socială

Joi, 4 iulie 2019, începând cu ora 09:00, Amf. A14

 • Examen de desertaţie la programele de studii:
  • Strategii ale carităţii creştine
  • Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

 • cerere de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie şi declaraţie de originalitate a lucrării;
 • Copie  după certificatul de naştere şi, după caz, copie după certificatul de căsătorie, sau după documentul care atestă schimbarea numelui;
 • Copie după Buletinul / Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat în original (pentru examenul de licenţă şi disertaţie)
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă în original (pentru examenul de disertatie)
 • Chitanţă de plată a taxei în caz de repetare a examenului;
 • Un exemplar din lucrarea de licenţă / disertaţie

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire

 

 

Lasă un răspuns