Cooperare internațională

   Începând cu anul academic 1995/1996, în România au fost concepute măsuri speciale în scopul pregătirii aderării la noile programe de învăţământ lansate de Uniunea Europeană. Printre acestea, programul care a beneficiat de o atenţie deosebită a fost Programul Socrates, care a fost implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (20%) şi al Guvernului României (80%).

   Socrates – Erasmus a fost ulterior numit Erasmus şi este un program complex de cooperare transnaţională care se adresează tuturor componentelor sistemului educativ. În urma hotărârii Comisiei Europene de la Bruxelles, începand cu 1 septembrie 1997, România a devenit prima ţară din Europa Central – Estică eligibilă în programul Socrates – Erasmus.

   Activităţile Erasmus sunt grupate în cadrul unui contract instituţional sub 3 acţiuni principale:

  • Erasmus 1: Cooperare europeană interuniversitară;
  • Erasmus 2: Mobilităţi pentru studenţi şi cadre didactice universitare;
  • Erasmus 3: Reţele tematice.

   În cadrul reformei învăţământului superior promovată în ultimii ani în România şi a compatibilizării sistemului educaţional românesc cu cel european, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a acordat o atenţie din ce în ce mai mare implementării programului Socrates – Erasmus. Introducerea acestui program a fost în conformitate cu strategia şi misiunea stipulate în Carta Universităţii noastre.

   Din noiembrie 1996, a fost constituită o Comisie Socrates formată din reprezentanţi de la fiecare faculatate, care s-au ocupat în principal de informarea întregului personal academic asupra noului program instituţional, monitorizarea contactelor cu Universităţile europene şi – timp de trei ani la rând – de elaborarea Contractului Instituţional. Membrii acestei comisii au urmărit îndeaproape buna derulare a demersurilor efectuate în vederea semnării/reînnoirii de acorduri bilaterale cu instituţii de învăţământ superior din străinătate, acorduri în baza cărora s-au desfăşurat şi se desfăşoară în continuare activităţile propriu-zise în Socrates – Erasmus (de ex. mobilităţi studenţi, dezvoltarea în comun de programe de studiu, module europene, programe intensive etc.). Experienţa anterioară dobândită în schimbul internaţional în cadrul programului TEMPUS şi a programelor COPERNICUS, şi PECO de cercetare ştiinţifică, a permis semnarea unui număr considerabil de acorduri de colaborare cu universităţi europene de renume.

   Numarul partenerilor cu care au fost semnate acorduri bilaterale în program, precum şi numărul de schimburi academice a crescut de la an la an.
Astfel, în prezent facultatea noastră colaborează pentru realizarea de schimburi studenţeşti şi de cercetare cu următoarele universităţi:

 VIA University College – Viborg, Danemarca (https://viauc.com/) – mobilităţi de studiu şi practică

Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt am Main (www.sankt-georgen.de) – mobilități de studiu

Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Theology and Religious Studies (https://theo.kuleuven.be/en/prospective_students/Socrates-Erasmus-exchange) – mobilități de studiu

   La aceste schimburi participă anual cu bursă semestrială studenţi din cadrul facultăţii noastre, care beneficiază de posibilitatea acumulării unui număr de credite la universitatea parteneră şi recunoaşterea acestora la întoarcerea în ţară.

   În cadrul facultăţii noastre, coordonatorul Erasmus+ pentru mobilitățile de studiu este Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu (stefan.lupu@uaic.ro) iar coordonatorul Erasmus+ pentru mobilitățile de practică este Lect. univ. dr. pr. Iosif Iacob (iosifiac@yahoo.com)

Formulare Erasmus+ și alte detalii suplimentare găsiți în linkul de mai jos:

www.uaic.ro/international/programul-erasmus/

 

Lasă un răspuns