Concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante

   Facultatea de Teologie Romano-Catolică scoate la concurs următoarele posturi didactice şi de cercetare vacante:

1. Conferenţiar universitar, poziţia 6

   Prelegerea academică şi prezentarea planului de dezvoltare a carierei vor avea loc pe data de 22.02.2013 la ora 10.00 în Amfiteatrui A14.

   Tematica de concurs:

 1. Biserica în Vechiul şi în Noul Testament, prefigurare şi realizare a noii alianţe
 2. Structura ierarhică şi carismatică a Bisericii
 3. Omul şi lumea în calitate de creaturi ale lui Dumnezeu
 4. Împlinirea finală a persoanei umane în Cristos Domnul
 5. Revelarea lui Dumnezeu în Cristos şi pregătirea sa în Vechiul Testament
 6. Lupta antiariană din sec. al IV-lea
 7. Viaţa internă a lui Dumnezeu: procesiunile, relaţiile, persoanele divine

   Subiectul prelegerii academice extras prin tragere la sorţi de către comisia de concurs este: Omul şi lumea în calitate de creaturi ale lui Dumnezeu (afişat pe data de 20.02.2013)

2. Lector universitar, poziţia 8

   Prelegerea academică şi prezentarea planului de dezvoltare a carierei vor avea loc pe data de 25.02.2013 la ora 10.00 în Amfiteatrul A14

   Tematica de concurs:

 1. Problema cunoaşterii la Toma de Aquino;
 2. Libertatea: viziunea tomistă;
 3. Lege şi conştiinţă;
 4. Izvoarele moralităţii.

   Subiectul prelegerii academice extras prin tragere la sorţi de către comisia de concurs este: Problema cunoaşterii la Toma de Aquino (afişat pe data de 23.02.2013)

3. Lector universitar, poziţia 9

   Prelegerea academică şi prezentarea planului de dezvoltare a carierei vor avea loc pe data de 25.02.2013 la ora 8.00 în Amfiteatrul A14

   Tematica de concurs:

 1. Introducere generală în drept canonic.
  • Noţiuni fundamentale de drept canonic
  • Drept canonic – aspecte istorice
  • Normele generale de drept canonic
 2. Căsătoria creştină: aspecte canonice şi morale.
  • Legea morală – aspecte generale
  • Sexualitatea şi viaţa de familie în lumea contemporană
  • Impedimentele matrimoniale

3. Credinţa şi căsătoria – o viziune teologică şi canonică

4. Bioetica – noţiuni generale. Persoana umană.

   Subiectul prelegerii academice extras prin tragere la sorţi de către comisia de concurs este: Credinţa şi căsătoria – o viziune teologică şi canonică (afişat pe data de 23.02.2013)

4. Lector universitar, poziţia 10

   Prelegerea academică şi prezentarea planului de dezvoltare a carierei vor avea loc pe data de 25.02.2013 la ora 12.00 în Amfiteatrul A14

   Tematica de concurs:

 1. Conceptul de religie în teologie
 2. Raţiunile antropologice ale dialogului cu credincioşii altor religii;
 3. Credinţa creştină, raţiunea şi religia în contextul dialogului interreligios;
 4. Mărturia globală a revelaţiei despre Isus Cristos;
 5. Formarea doctrinei cristologice în primele veacuri ale Bisericii;
 6. Ontologia întrupării;

   Subiectul prelegerii academice extras prin tragere la sorţi de către comisia de concurs este: Nu sunt candidaţi înscrişi

5. Lector universitar, poziţia 11

   Prelegerea academică şi prezentarea planului de dezvoltare a carierei vor avea loc pe data de 25.02.2013 la ora 14.00 în Amfiteatrul A14

   Tematica de concurs:

 1. Caritas în centrul acţiunii morale creştine
 2. Cultura Caritas – de la pomană (familie) la dreptate (societate)
 3. Antropologia carităţii – aspecte sociologice din teoria sistemelor
 4. Antropologia carităţii – de la comuniune la slujire
 5. Metodologia carităţii – geneză, dezvoltare, actualitate
 6. Metodologia carităţii – exercitarea carităţii

   Subiectul prelegerii academice extras prin tragere la sorţi de către comisia de concurs este: Antropologia carităţii – aspecte sociologice din teoria sistemelor (afişat pe data de 23.02.2013)

6. Lector universitar, poziţia 12

   Prelegerea academică şi prezentarea planului de dezvoltare a carierei vor avea loc pe data de 26.02.2013 la ora 8.00 în Amfiteatrul A14

   Tematica de concurs:

 1. Firul roşu al istoriei mântuirii în cărţile istorice ale Vechiului Testament
 2. Anunţ şi împlinire a profeţiilor din Vechiul Testament în Isus Cristos
 3. Tradiţiile care alcătuiesc Pentateuhul şi caracterul istoric al evenimentelor relatate
 4. Concepte şi paradigme din Pentateuh cu relevanţă în alte scrieri biblice
 5. Evanghelia ca gen literar
 6. Misterul mesianic în Evanghelia după sfîntul Marcu

   Subiectul prelegerii academice extras prin tragere la sorţi de către comisia de concurs este: Nu sunt candidaţi înscrişi

   7. Lector universitar, poziţia 13

   Prelegerea academică şi prezentarea planului de dezvoltare a carierei vor avea loc pe data de 26.02.2013 la ora 10.00 în Amfiteatrul A14

Tematica de concurs:

 1. Canonul Bibliei;
 2. Inspiraţia Scripturii;
 3. Formarea evangheliilor;
 4. Structura evangheliei după sf. Marcu;
 5. Teza generală a scrisorii către Romani;
 6. Mt 28,16-20 testamentul lui Isus.

   Subiectul prelegerii academice extras prin tragere la sorţi de către comisia de concurs este: Teza generală a scrisorii către Romani (afişat pe data de 24.02.2013)

8. Lector universitar, poziţia 17

   Prelegerea academică şi prezentarea planului de dezvoltare a carierei vor avea loc pe data de 26.02.2013 la ora 12.00 în Amfiteatrul A14

   Tematica de concurs:

 1. Viaţa sfinţilor părinţi ai Bisericii; contribuţia lor la clarificarea şi stabilirea adevărurilor de credinţă;
 2. Conciliile ecumenice din Antichitate;
 3. Marea Schismă din 1054
 4. Papii la Avignon
 5. Reforma şi Contrareforma
 6. Chestiunea romană
 7. Martiri şi mărturistori din România în perioada comunistă

   Subiectul prelegerii academice extras prin tragere la sorţi de către comisia de concurs este: Viaţa sfinţilor părinţi ai Bisericii; contribuţia lor la clarificarea şi stabilirea adevărurilor de credinţă (afişat pe data de 24.02.2013)

Calendarul desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante

Lasă un răspuns