Ciclul de Licență

Teologie Romano-Catolică Pastorală

Competenţe profesionale

 1. Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor fundamentale ale teologiei, precum şi a metodelor şi mijloacelor necesare în activitatea pastorală a Bisericii Catolice.
 2. Capacitatea de a folosi conceptele şi posibilităţile materiale pentru a le aplica într-o manieră şi scop pozitiv realităţilor prezente în Biserică şi societate.
 3. Abilitatea de a înţelege, interpreta şi aplica Teologia în societatea şi cultura contemporană.
 4. Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu oamenii pentru a-i ajuta în drumul împlinirii lor spirituale şi umane.
 5. Capacitatea de cercetare ştiinţifică şi de documentare în domeniu.

Competenţe transversale

 1. Aplicarea strategiilor de activitate pastorală eficientă şi responsabilă pe baza principiilor, normelor şi valorilor religioase şi civile.
 2. Aplicarea principiilor şi tehnicilor de activitate în colaborare interdisciplinară.
 3. Formularea unor strategii de îmbunătăţire a pregătirii profesionale şi de actualizare a învăţăturii Bisericii în domeniul pastoral.

 

 

Teologie Romano-Catolică Didactică

Competenţe profesionale

 1. Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea conceptelor fundamentale ale teologiei, precum şi a metodelor şi mijloacelor necesare în activitatea didactică din şcolile statale şi cele private.
 2. Capacitatea de a folosi conceptele şi posibilităţile materiale pentru a le aplica activităţilor didactice şi de formare a elevilor.
 3. Abilitatea de a înţelege, interpreta şi aplica Teologia în contextul scolastic statal şi particular.
 4. Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu elevii şi cu orice persoană pentru o mai bună îndeplinire a misiunii de educare şi formare a elevilor.
 5. Capacitatea de cercetare ştiinţifică şi de documentare în domeniul didactic.

Competenţe transversale

 1. Aplicarea strategiilor de activitate didactică eficientă şi responsabilă pe baza principiilor, normelor şi valorilor scolastice.
 2. Aplicarea principiilor şi tehnicilor de activitate didactică în colaborare interdisciplinară.
 3. Formularea unor strategii de îmbunătăţire a pregătirii profesionale şi de actualizare a conţinuturilor didactice.

 

 

Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

Competenţe profesionale

 1. Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea în domeniul asistenţei sociale a conceptelor fundamentale ale teologiei, precum şi a principiilor şi metodelor utilizate în domeniul studiat.
 2. Elaborarea sistemelor de asistenţă socială pe baza unor conţinuturi teologice.
 3. Analiza teologică (explicarea) şi soluţionarea problemelor, dificultăţilor şi conflictelor din domeniul asistenţei sociale.
 4. Folosirea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori specifici în domeniul teologiei şi al ştiinţelor sociale.
 5. Înţelegerea şi soluţionarea fenomenelor şi problemelor sociale din perspectiva teoriilor clasice şi actuale ale ştiinţelor socio-umane.

Competenţe transversale

 1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă pe baza principiilor, normelor şi valorilor religioase şi civile în domeniul asistenţei sociale.
 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară.
 3. Formularea unor strategii de îmbunătăţire a pregătirii profesionale prin actualizarea conţinuturilor învăţăturii teologice şi sociale, prin aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin utilizarea limbilor străine.

Lasă un răspuns