Cazare 2023-2024

Studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică beneficiază de cazare în căminele Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” şi în căminul Institutului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Iosif” din Iași.

Lista studenţilor care vor primi cazare în căminele universităţii în anul universitar 2023-2024

Lista studenţilor care au solicitat cazare în anul universitar 2023-2024

Calendarul cazărilor în căminele Universității

 • 11 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv numărul de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul I, licență și master din sesiunea septembrie 2023), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 18 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 25 septembrie – afişarea la facultăţi a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, ora 16.00;
 • 26, 27, 28 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 28 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 28 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 28 septembrie, ora 19:00 – raportarea de către Direcția Cămine și Cantine a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • Începând cu data de 29 septembrie – alocarea locurilor disponibile în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispozițiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 30 octombrie, ora 8.00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția Cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

DOCUMENTE cu care studenții se prezintă la administrația căminului unde au primit loc de cazare:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.

PROGRAMUL eliberării dispozițiilor de cazare, casieriilor și cazărilor

în perioada 26 – 30 septembrie 2023

 

PROGRAMUL eliberării dispozițiilor de cazare la toate facultățile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Marți 26.09.2023 09:00 – 15:00
Miercuri 27.09.2023 09:00 – 15:00
Joi 28.09.2023 09:00 – 15:00
Vineri 29.09.2023 09:00 – 15:00
Sâmbătă 30.09.2023 10:00 – 12:00
PROGRAMUL casieriilor D.C.C. Marți 26.09.2023 08:00 – 16:00
Miercuri 27.09.2023 08:00 – 16:00
Joi 28.09.2023 08:00 – 16:00
Vineri 29.09.2023 08:00 – 16:00
Sâmbătă 30.09.2023 10:00 – 13:00
PROGRAMUL cazărilor la D.C.C. Marți 26.09.2023 08:00 – 17:00
Miercuri 27.09.2023 08:00 – 17:00
Joi 28.09.2023 08:00 – 17:00
Vineri 29.09.2023 08:00 – 17:00
Sâmbătă 30.09.2023 10:00 – 14:00

Tarifele de cazare în anul universitar 2023-2024:

Tarifele de cazare practicate în anul universitar 2023-2024, până la intrarea în vacanța de vară, pentru studenţii români, UE/SEE, Erasmus, pe cont propriu valutar, care vor locui în căminele studenţeşti sunt următoarele:

Căminul Tarife de cazare practicate în anul universitar 2023/2024 (lei/loc/lună)
Studenți BUGETAȚI  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
C 4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 150 300
C 11 221 371
Căminul C1    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C2    
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
4 locuri în cameră 293 443
Căminul C3
2 locuri în cameră 358 508
3 locuri în cameră 325 475
Căminul C5
2 locuri în cameră 358 508
2 locuri (pat dublu) 325 475
3 locuri în cameră 325 475
„Gaudeamus” 572 722
„Akademos ” 650 800
„Buna Vestire” 572 722

 

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români- copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți români orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă; (SE SPECIFICĂ PE DISPOZIȚIA DE CAZARE)
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.

Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” este un cămin studenţesc aflat în administraţia Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi dispune de o capacitate de 172 de locuri de cazare. Cazarea se face în funcţie de opţiunile studenţilor, prioritate având studenţii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Oratoriul este situat în cartierul Bularga, pe strada Mihail Sturza, nr. 25. Administratorul Oratoriului este Pr. Iosif Enăşoae. Pentru cazarea în Oratoriul ”Sfântul Dominic Savio” studenţii au nevoie de următoarele documente:

 • cerere de cazare;
 • recomandare din partea parohului comunităţii;
 • cerere de stabilire a reşedinţei + buletin/cartea de identitate.
 • În căminul Institutului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Iosif” sunt cazați studenții înscriși la programul de studii universitare de licență Teologie Romano-Catolică Pastorală și studenții înscriși la programul de studii universitare de master Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară.

  Lasă un răspuns