Concurs preselecţie pentru acoperirea disciplinelor vacante în anul universitar 2023 -2024

Calendar concurs preselecţie pentru acoperirea disciplinelor vacante în anul universitar 2023 -2024 

 • 1 septembrie 2023 – afișare listă discipline vacante pentru anul universitar 2023-2024
 • 4-7 septembrie 2023 – depunere dosare de candidatură la secretariatul Facultății de Teologie Romano-Catolică (interval orar 9-13)
 • 8 septembrie 2023 – interviuri
 • 11 septembrie 2023 – afişarea rezultatelor concursului de preselecţie.

Conţinut dosar de candidatură:  

 • Document de identitate valabil (carte de identitate/echivalent);
 • Copie documente de studii:
  • diplomă de licenţă;
  • diplomă de master/studii aprofundate, din care să rezulte domeniul de studiu;
  • diplomă de doctor;
  • certificat de absolvire a modului psihopedagogic (Nivel II sau echivalent).
 • Adeverinţă care să ateste funcţia didactică/ de cercetare deţinută, pentru persoanele care sunt titulare într-o altă instituţie de învăţământ/cercetare;
 • Acordul scris al Senatului universitar al universităţii unde este titular pentru personalul didactic sau de cercetare titular într-o altă instituţie de învățământ superior sau de cercetare;
 • Adeverinţă care să ateste vechimea;
 • CARD sau CONT BANCAR – un act oficial din partea băncii in care să fie specificat numărul contului IBAN (extras de cont), sucursala la care este deschis contul şi tipul de cont (cont personal, card VISA, card Maestro, etc.); contul se poate deschide la orice instituţie bancară;
 • CV redactat în limba română;
 • Listă de lucrări;
 • Declaraţia, conform modelului ataşat, din care să rezulte că activităţile didactice desfăşurate în calitate de cadru didactic asociat, în sistemul universitar românesc, nu depăşesc două norme didactice.

Documentele vor fi în copie certificată pentru conformitate cu originalul de secretariatul departamentului/facultăţii.

Lista-disciplinelor plata cu ora anul universitar 2023-2024

 

PRECIZĂRI 

CV-urile vor menţiona obligatoriu ȋn

 • competenţe didactice (dacă s-au mai desfăşurat activităţi didactice unde, când, pentru cât timp, tipul de activitate şi disciplinele, existenţa certificatului de pregătire didactică).
 • competenţe de cercetare (poate fi ataşată o listă de articole, participări la conferinţe etc.)

Interviurile vor cuprinde ȋntrebări referitoare la: motivaţie, competenţe didactice, etică şi integritate, competenţe de cercetare. Candidatul va trebui să prezinte o programă (nu trebuie neapărat un format standard) cu principalele teme, subiecte pe care le va trata cu studenţii dacă va fi selectat.

Lista poate fi actualizată ȋn funcţie de procesul de elaborare a Statului de funcţii.

Întrucât Statele de funcţii se finalizează după ȋncheierea procesului de selecţie, candidaţilor declaraţi admişi li se vor aloca ore în funcţie de necesităţile departamentului în urma finalizării acestuia, a opţiunilor proprii privind ariile de competenţă  şi a rezultatelor de la procesul de selecţie.

 

Decan,

Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU

Lasă un răspuns