Bursa Tânărului Cercetător

   Pot participa studenţii facultăţii care, în timpul liceului, au obţinut premii sau medalii la olimpiade şi competiţii internaţionale. Mai multe informaţii despre eligibilitate şi condiţii de înscriere la bursă puteţi găsi pe site-ul UEFISCDI.

   Informații despre Bursa Tânărului Cercetător

   Care este valoarea bursei?

  • 15.000 de euro, cumulați pe o perioadă de 24 de luni;
  • Suplimentar, 2.000 de euro pentru participarea la evenimente științifice internaționale, de referință, în domeniul ales de către tânărul/tânăra cercetător/cercetătoare pentru activitatea de cercetare;

 

Care trebuie să cuprindă dosarul de înscriere?

  • Cerere de acordare a bursei (poate fi descărcată de pe site-ul menționat);
  • Scrisoare de motivație;
  • Diploma/certificatul obținut în urma participării la olimpiada internațională/competiția internațională/globală de inovare;
  • Adeverința de student;
  • Acordul universității gazdă și acceptul laboratorului, dacă este cazul, privind desfășurarea de către beneficiarul/beneficiara bursei a unei activități de cercetare în laboratoarele universității, asigurarea îndrumării necesare, precum și accesul la infrastructura de cercetare adecvată, cel puțin pe perioada de acordare a bursei (se obține de la secretariatul facultății);
  • CV-ul coordonatorului/mentorului tânărului/tinerei absolvent/absolventă;

 

   Dosarul se depune electronic la adresa: www.uefiscdi-direct.ro

   Termen limită: 1 februarie 2014

   Informaţii suplimentare: Gabriela Chiric, email: gabriela.chiric@uefiscdi.ro, telefon: 021.3080563

Lasă un răspuns