Simpozionul Internaţional „Strategii inovative în predarea religiei”

Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, prin Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli, organizează sâmbătă, 10 iunie 2017, Simpozionul Internaţional „Strategii inovative în predarea religiei”. Manifestarea va avea loc la Centrul „Gaudium et spes” din Traian şi sunt invitaţi să participe profesori, preoţi, masteranzi şi studenţi de toate disciplinele şi confesiunile.

Între preocupările ştiinţifice şi culturale ale Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi se află şi buna pregătire teologică şi pedagogică a profesorilor de religie, deoarece ei au rol determinant în formarea tinerelor generaţii.

Simpozionul este organizat sub egida Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţei ale Educaţiei, precum şi Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, Institutul Superior pentru Formatori afiliat pe lângă Facultatea de Psihologie a Universităţii Pontificale „Gregoriana” din Roma, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” şi Fundaţia Pro Educatione din Iaşi.

Programul manifestării:

 • 9.30 – Primirea participanţilor

 • 10.00 – Deschiderea oficială a Simpozionului

 • 10.30 – Prezentări în plen

  • pr. conf. dr. Ştefan Lupu – decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică Iaşi

  • prof. dr. Genoveva Farcaş – inspector şcolar general al judeţului Iaşi;

  • prof. univ. dr. Constantin Cucoş – director al Departamentului pentru Formarea Personalului Didactic / Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;

  • pr. prof. dr. Alessandro Lembo – profesor la Institutul Superior pentru Formatori, Facultatea de Psihologie – Universitatea Pontificală „Gregoriana” Roma;

 • 13.00 – Pauza de prânz

 • 14.00 – Lucrările pe secţiuni:

  1. Metode şi procedee de organizare a predării şi învăţării la religie;

  2. Ipostaze curriculare şi extracurriculare în formarea religioasă a tinerilor.

 • 16.00 – Concluzii

Cei care doresc să participe cu lucrări sunt rugaţi să trimită titlul lucrării şi un rezumat (aproximativ 400 de cuvinte) pe adresa de email: simpozion_profesori_religie@yahoo.com până la 3 iunie 2017. Detalii găsiţi în fişierele ataşate mai jos.

Cei care doresc să ia parte la dezbaterile din plenul simpozionului se pot înscrie la următoarele adrese de contact:

 • Zona Iaşi: pr. prof. Petru Sebastian Tamaş (0753/667107; tamasps@yahoo.com); prof. Fulvina Blânda (0726/699919; blandafulvina@yahoo.com);

 • Zona Roman: pr. prof. Cristinel Sociu OFM Conv. (0766/465857, fr_sociucristinel@yahoo.it); prof. Odette Müller Dogan (0766/540242; odyfils@yahoo.com)

 • Zona Bacău: pr. prof. Lucian Adam (0768/351320; lucianno1983@yahoo.com); prof. Loredana Cojan (0740/299739; loredana1210@yahoo.com)

 • Zona Oneşti: pr. prof. Cristinel Ghiurca (0754/419306; fraghiury@yahoo.it); prof. Cristian Scripcaru (0751/903853; cri_onesti@yahoo.com)

Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli

 

Lasă un răspuns