Profesori titulari

 Departamentul de Teologie Romano-Catolică

Prof.univ.dr.pr. Iulian Faraoanu

e-mail: faraoanu@yahoo.com

Prof.univ.dr.pr. Emil Dumea

email: edumea58@yahoo.com

dumea-emil

Conf.univ.dr.pr. Ştefan Lupu

email: slupu@itrc.ro

lupu-stefan

Conf.univ.dr.pr. Fabian Doboş

e-mail: fabiandobos@gmail.com

 Curriculum  Vitae 

Lect.univ.dr.pr. Lucian Farcaş

e-mail: lfarcas58@gmail.com

farcas-lucian

Lect.univ.dr.pr. Iacob Iosif

email: iosifiac@yahoo.com

iacob_iosif
 

Lect.univ.dr.pr. Daniel Iacobuţ

e-mail: pr_danieliacobut@yahoo.it

 

Lect. univ.dr. pr. Lucian Păuleț

e-mail: lucianpaulet@yahoo.com

Asist. univ. dr. pr.Ionuț-Eremia Imbrișcă

e-mail: imbriscaionut@yahoo.com

Asist. univ. dr. pr. Gabriel-Iulian Robu

e-mail: iulirobu@yahoo.it

Lasă un răspuns