Fericitul episcop martir Anton Durcovici, comemorat printr-un simpozion urmat de sfânta Liturghie

Marţi, 10 decembrie 2019, Biserica noastră locală a îmbrăcat veşminte de sărbătoare, cinstind memoria martirului ei, fericitul episcop Anton Durcovici, un păstor plin de zel şi un neobosit apărător al credinţei catolice.

Sărbătoarea a fost deschisă cu simpozionul „Fericitul Anton Durcovici – 70 de ani de la arestare”, care a început la ora 16.00, în aula care poartă numele fericitului episcop, la subsolul catedralei „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi.

Moderatorul simpozionului a fost părintele dr. Fabian Doboş, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iași și director al Departamentului de Cercetare Istorică „Fericitul Anton Durcovici” din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.

Sfinţia Sa a deschis conferinţa şi i-a introdus pe cei cinci conferenţiari şi temele pe care aceştia le-au propus auditoriului. La acest eveniment cultural au participat episcopii Iosif Păuleţ, Aurel Percă şi Petru Gherghel, de asemenea rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, profesori din cadrul aceluiaşi institut, numeroşi preoţi, persoane consacrate, seminarişti şi credincioşi.

Înaintea prezentării temelor propuse, a luat cuvântul PS Iosif Păuleţ, exprimându-şi bucuria şi totodată dorinţa de a continua aceste manifestări culturale care au drept scop cunoaşterea vieţii şi a activităţii episcopului martir Anton Durcovici.

Prima temă din cadrul conferinţei a fost intitulată „Ecouri după cinci ani de la beatificarea episcopului martir Anton Durcovici” şi a fost prezentată de părintele dr. Isidor Iacovici, postulatorul cauzei de beatificare al episcopului martir Anton Durcovici. Sfinţia Sa a venit special de la Roma ca să ia parte la această sărbătoare. În cadrul expunerii, părintele Isidor a amintit de faptul că a primit 200 de scrisori cu cererea de relicve ale fericitului episcop Anton Durcovici, pentru a fi venerate de către credincioşi. Părintele a vorbit despre vizita papei Francisc în România, vizită desfăşurată la cinci ani de la beatificare episcopului martir, care a venit pentru a merge pe urmele sfinţilor martiri. Printre altele, părintele Isidor a amintit de datoria ce ne revine, aceea de a promova cultul episcopului nostru martir. În fiecare joi, spunea părintele, la Roma, cu aprobarea superiorilor, propun credincioşilor români devoţiunea în cinstea fericitului Anton Durcovici. Papa Francisc, ajungând la Iaşi, oprindu-se pentru câteva momente în catedrală, a înălţat o rugăciune în faţa relicvelor acestui fericit martir cu al cărui sânge a fost stropit pământul nostru creştin.

A doua temă, „Vizitele pastorale ale fericitului Anton Durcovici”, a fost prezentată de părintele drd. Petru Ciobanu. Părintele a amintit de această practică ca având origini în secolul VI, după care a expus câteva noţiuni de drept canonic cu privire la vizitele pastorale. După introducerea temei, părintele Petru a prezentat desfăşurătorul vizitelor pastorale ale episcopului Anton. A menţionat parohiile şi comunităţile vizitate, ocazia, precum şi tema predicilor ţinute de către episcopul martir. Prima parohie vizitată de episcopul Durcovici a fost Galaţi, iar ultima Pildeşti, parohie cu care s-a încheiat vizitele în Decanatul de Roman. Episcopul Anton şi-a continuat vizitele în parohiile din Decanatul de Bacău. În anul 1943, amintea părintele Petru, episcopul Anton reuşise să viziteze 66 de parohii, în afară de cele aflate în Bucovina şi Basarabia. În Arhidieceza de Bucureşti, episcopul Durcovici a reuşit să viziteze numai şapte comunităţi. A fost arestat de reprezentanţii Regimului Comunist, de securişti, chiar în momentul în care se afla în drum spre comunitatea catolică din Popeşti-Leordeni, în vizită pastorală pentru administrarea sacramentului Mirului.

A treia temă a fost propusă de domnul Toma Cucuteanu, masterand la teologie catolică, care a scos în evidenţă personalitatea episcopului Durcovici. Domnul Toma s-a oprit mai mult asupra modurilor groaznice în a acţiona de către statul comunist, care a încercat cu orice preţ să înlăture potenţialul pericol, sfidând legile şi normalitate, scoţând în evidenţă brutalitatea acestui regim opresator. Domnul Toma a amintit de lipsa pronunţării din partea unui magistrat cu privire la un caz, precum şi de sfidarea legilor de către cei care le propuneau. De o astfel de situaţie, putem vorbi şi în cazul episcopului Durcovici, a afirmat domnul Toma.

A patra temă propusă a fost „Rezistenţa catolicilor din Moldova prin credinţă” şi a expus-o domnul dr. Anton Coşa, din cadrul Complexului Muzeal Bacău. Dânsul a făcut o trecere de-a lungul secolelor, amintind de pericolele cu care s-au confruntat catolicii în spaţiul moldav.

În cadrul ultimei teme, a luat cuvântul părintele dr. Emil Dumea care a vorbit despre locul şi rolul Bisericilor în Uniunea Europeană. Părintele a scos în evidenţă rolul pe care l-au avut misionarii în păstrarea identităţii comunităţilor pe care le-au păstorit. Astăzi, spunea părintele, Europa şi-a regăsit unitatea din multe puncte de vedere. Trebuie să amintim că situaţia creştinilor nu este tocmai uşoară, pericolul indiferenţei religioase ia amploare. Părintele Emil a amintit de astfel de pericole majore cu care se confruntă Biserica şi anume: laicizarea statului, consumerismul, precum şi pericolul de „a avea”, în locul lui „a fi”. Omul consumă şi este consumat de ceea ce produce, amintea părintele Emil. „Calul Troian” sau televizorul se află chiar în casele noastre şi ne poate schimba criteriile de gândire şi de alegere.

Conferinţa s-a încheiat cu o rugăciune, după care sărbătoarea a continuat prin celebrarea unei sfinte Liturghii solemne spre cinstirea memoriei fericitului martir Anton Durcovici. Astfel, la ora 18.00, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, din Iaşi, PS Aurel Percă, însoţit fiind de PS Iosif Păuleţ şi de PS Petru Gherghel, precum şi de numeroşi părinţi concelebranţi, 39 la număr, de asemenea de patru părinţi diaconi şi de numeroşi credincioşi, persoane consacrate şi seminarişti, au celebrat sfânta Liturghie cinstind memoria Fericitului Anton Durcovici. La începutul sfintei Liturghii, PS Iosif i-a salutat pe cei prezenţi, precum şi pe cei care s-au alăturat sărbătorii prin intermediul internetului şi a undelor radioului, exprimându-şi bucuria de a cinsti memoria fericitului Anton Durcovici.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de PS Aurel Percă, care a subliniat încă de la început că se va opri asupra trăsăturilor pe care papa Francisc le-a elogiat cu ocazia ridicării episcopului martir Anton Durcovici la cinstea altarelor. Preasfinţitul Aurel a amintit de faptul că Anton Durcovici a fost un păstor plin de zel care a venit în întâmpinarea cerinţelor şi a nevoilor poporului lui Dumnezeu. O altă trăsătură amintită a fost aceea a apostolatului adoraţiei euharistice. Făcând o paralelă cu rugăciunea zilei, Preasfinţitul Aurel a subliniat faptul că Anton Durcovici a fost mereu înrădăcinat şi întemeiat în iubire. De amintit este şi faptul că episcopul Durcovici a fost un mărturisitor eroic al comuniunii cu urmaşul sfântului Petru. Nu a acceptat nici un fel de compromis în faţa celor care urmăreau distrugerea Bisericii Catolice. Preasfinţitul a propus modelul şi exemplul viu al episcopului Anton, amintind totodată de datoria ce ne revine, şi anume de cinstirea memoriei acestui fericit martir.

La sfârşitul sfintei Liturghii, PS Petru a adresat câteva cuvinte, amintind de bogatele haruri pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra bisericii noastre locale şi, în acest sens, a enumerat câteva mai semnificative: darul martirului fericitului Anton, vizita papei Francisc în România, precum şi numirea episcopului Aurel din partea papei Francisc ca arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti. Cu această ocazie, Preasfinţitul Petru i-a mulţumit Preasfinţitului Aurel pentru toată munca depusă în Dieceza de Iaşi şi i-a urat mult succes în noua misiune pe care papa Francisc i-a încredinţat-o.

Înainte de binecuvântarea finală cu relicva Fericitului Anton Durcovici, a avut loc o procesiune prin catedrală cu relicvele fericitului Anton Durcovici care au fost purtate de părinţii diaconi. La finalul sfintei Liturghii, relicvele fericitului Anton Durcovici au fost expuse spre a putea fi venerate.

În aceeaşi zi, în catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti, la ora 12.00, s-a celebrat o sfântă Liturghie în memoria fericitului episcop martir Anton Durcovici.

Fericite Anton Durcovici, mijloceşte pentru Biserica noastră locală şi pentru cea Universală!

Marian Păuleţ

stud. master, anul I

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto: 10 decembrie: Iaşi: Fericitul episcop martir Anton Durcovici, comemorat printr-un simpozion urmat de sfânta Liturghie

 

Lasă un răspuns