Teologie Romano-Catolică Asistenţă Socială

Competenţe profesionale

 1. Cunoaşterea, înţelegerea şi folosirea în domeniul asistenţei sociale a conceptelor fundamentale ale teologiei, precum şi a principiilor şi metodelor utilizate în domeniul studiat.
 2. Elaborarea sistemelor de asistenţă socială pe baza unor conţinuturi teologice.
 3. Analiza teologică (explicarea) şi soluţionarea problemelor, dificultăţilor şi conflictelor din domeniul asistenţei sociale.
 4. Folosirea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori specifici în domeniul teologiei şi al ştiinţelor sociale.
 5. Înţelegerea şi soluţionarea fenomenelor şi problemelor sociale din perspectiva teoriilor clasice şi actuale ale ştiinţelor socio-umane.

Competenţe transversale

 1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă pe baza principiilor, normelor şi valorilor religioase şi civile în domeniul asistenţei sociale.
 2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară.
 3. Formularea unor strategii de îmbunătăţire a pregătirii profesionale prin actualizarea conţinuturilor învăţăturii teologice şi sociale, prin aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin utilizarea limbilor străine.

 

Roman Catholic Theology – Social Work

Professional Outcomes

 1. To get familiar with, to understand and to use fundamental theological concepts in social work as well as their principles and methods
 2. To formulate social work system based on theological contents
 3. Theological analysis (explanation) and resolution of problems, difficulties and conflicts in social work
 4. Use of information systems based in specific theological and social indicators
 5. Understand and solve social phenomena and social problems from the point of view of classical and current theories on humanities

 

Cross-curricular Competencies

 1. Implementation of effective and responsible work strategies based on religious and civil standards and values to social work
 2. Implementation of effective working within multidisciplinary teams
 3. Formulation of strategy with reference to professional development while updating educational contents and applying information technologies and making use of foreign languages.

Conf. univ. dr. pr. Ștefan Lupu
Decan al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică

 

Lasă un răspuns