Burse oferite de facultate

La Facultatea de Teologie Romano-Catolică, studenţii pot primi 2 tipuri de burse acordate pe diferite criterii. Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursuri de zi poate fi accesat AICI.

Bursă de studiu (integrală sau parţială)

   Bursele de studiu se acordă semestrial strict în ordinea descrescătoare a punctajelor. Numărul de burse integrale şi parţiale se stabileşte în funcţie de fondurile alocate fiecărei facultăţi. În anul universitar 2016-2017, bursa de studiu integrală este de 345 lei/lună, iar cea parţială de 276 lei/lună.

Bursă de ajutor social

   Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii:
a) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut;
c) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie.
În anul universitar 2016-2017, bursa este în valoare de 276 lei/lună.

Burse sociale sem I-2016-2017

Citiţi Norme de evaluare a dosarelor de burse sociale.

Lasă un răspuns